Produktivitetsudviklingen i dansk økonomi

Produktivitetsvækst er en afgørende kilde til vækst og velstandsfremgang. På denne side kan du se tal for produktivitetsudviklingen i dansk økonomi og i de enkelte brancher.

Jo mere produktive vi er, jo mere værdi og velstand skaber vi til gavn for det danske samfund. Derfor er det afgørende at fastholde et fokus på at øge vores produktivitet og understøtte en positiv produktivitetsudvikling. Det kræver at man politisk sikrer erhvervslivet fornuftige rammevilkår, og har fokus på blandt andet via uddannelse at sikre, at arbejdsstyrken har de kompetencer, der er behov for i erhvervslivet.  

Læs mere om emnet