Danmark er et servicesamfund

Dansk økonomi består af flere forskellige sektorer, der hver især er afgørende for vores vækst og velstand. Den klart største er servicesektoren, som tegner sig for hovedparten af alle private arbejdspladser.

Den private sektor består af en række erhvervssektorer, fra privat service til industri, landbrug og byggeri. Alle erhverv er vigtige for samfundsøkonomien og bidrager med vækst, velstand og arbejdspladser. Over en årrække er der sket en markant forskydning, hvor servicesektoren er vokset i omfang og i dag udgør langt hovedparten af alle private arbejdspladser og over halvdelen af eksportarbejdspladserne. I det interaktive univers nedenfor kan du se tal for denne udvikling og fordelingerne i den private sektor.

LÆS MERE OM emnet