Orientering om fornyelse af butiksoverenskomsten 2020-2023.pdf

Hvor er de gode gymnasier?

Undersøgelsen "Hvor er de gode gymnasier?" dækker de danske gymnasiers evne til at løfte eleverne fagligt. I tallene er der taget højde for elevernes forskellige faglige og sociale baggrund.

 

orientering-om-fornyelse-af-butiksoverenskomsten-2020-2023.pdf

 Hvor er de gode gymnasier?

Se hvor høje karakterer du burde få

Testen "Se hvor høje karakterer du burde få" tager udgangspunkt i dine karakterer i folkeskolen og din familiemæssige baggrund (forældres uddannelse m.v.).

Se hvor høje karakterer du burde få

Metode og baggrund

Formålet med Dansk Erhvervs gymnasieanalyse er at undersøge, hvor gode de enkelte gymnasier er til at løfte deres elever fagligt. Dette kan man ikke undersøge blot ved at se på simple karaktergennemsnit, da de i høj grad afhænger af, hvilke elever der optages på hvert gymnasie. Derfor udregnes i stedet en løfteevne, hvor der tages højde for elevernes faglige og sociale baggrund. Analysen er foretaget ved hjælp af økonometriske redskaber, og du kan læse mere om den bagvedliggende metode her: Det gode gymnasium – sådan gjorde vi (metodenotat).

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Mads Eriksen Storm

Uddannelses- og forskningspolitisk chef
Medarbejderprofil