Gemt

Grøn omstilling

Reel klimahandling starter med ambitiøse klimamål. Og ingen mål kan nås uden en plan. Det er afgørende med troværdige og langsigtede rammevilkår, som virksomheder, offentlige institutioner og borgere kan indrette sig efter i deres grønne omstilling.

Ingen mål kan nås uden en plan. Derfor mener vi i Dansk Erhverv, at reel klimahandling starter med ambitiøse klimamål. Det er afgørende for den grønne omstilling, at vi sikrer troværdige og langsigtede rammevilkår, som virksomheder, offentlige institutioner og borgere kan indrette sig efter.

Klimaproblemerne er globale, men løsningerne kan i høj grad være lokale. Kommunerne kan spille en vigtig rolle i Danmarks grønne omstilling, og være en medspiller, som trækker i den rigtige retning, til gavn for borgere og virksomheder.

Danske virksomheder er i front globalt - ikke bare når det kommer til vind, men også når det kommer til nye og alternative grønne og klimavenlige løsninger. Den grønne omstilling er med til at skabe jobs, og har stor betydning for økonomien og den danske konkurrenceevne.

Kommunerne kan understøtte lokal vækst og jobskabelse, ved at gå forrest i klimakampen med ambitiøse grønne mål, stille klimakrav til indkøb, fremme elektrificering af samfundet og understøtte udviklingen af klimavenlige bioteknologiske alternativer til plastik, pesticider og animalsk protein. 

Derfor fremlægger Dansk Erhverv her en række konkrete forslag, som kan implementeres i alle landets kommuner.

Grøn omstilling

 • Kommunerne køber ind for ca. 115 mia. kroner årligt.
 • Kun seks pct. af den kommunale bilflyde var grønne biler i 2020.

 • Kun 20 ud af landets 98 kommuner har en godkendt klimaplan.

Dansk Erhvervs anbefalinger til kommunerne

Kommunen skal sikre klare klimaplaner

 • Kommunerne bør indgå i klimapartnerskabet DK2020 mellem KL, Regionerne og Realdania.
 • Kommunerne skal sætte ambitiøse mål for klimaneutralitet.

Kommunen som drivkraft for den grønne omstilling

 • Kommunerne skal afprøve nye biotek-løsninger, i kommunale udbud.

Grøn strøm og energieffektivitet drives frem kommunalt

 • Den kommunale bilpark skal bestå af grønne biler.
 • Grønne transportformer skal favoriseres på offentlige p-pladser.
 • Kommuner skal fremme udnyttelsen af overskudsvarme fra virksomheder.
 • Nyanlæg skal bygges energi- og ressourceeffektivt.

Klimasikring holder vandet for døren

 • Der skal udarbejdes klimakort for udsatte områder i kommunen.
 • Kommunerne skal investere i klimasikring, som en prioriteret del af byudvikling og infrastruktur.
 • Klimasikring – fra beregning til bygning – skal som udgangspunkt sættes i udbud.

Læs hele notatet med Dansk Erhvervs anbefalinger til grøn omstilling i kommunerne nedenfor.

Klima og grøn omstilling

pdf

Download

Kontakt

Klima, energi og miljø

Ulrich Bang

Markedschef, Klima, energi og miljø
Medarbejderprofil