Gemt

Levende bymidter

Handelsbyerne er under pres fra stigende internethandel og urbanisering omkring de større byer. Bymidtens funktion og muligheder skal derfor nytænkes, hvis virksomhederne skal overleve og tilpasses den nye virkelighed.

Danmarks handelsbyer er under pres fra stigende internethandel og urbanisering omkring de større byer. Bymidtens funktion og muligheder skal derfor nytænkes, hvis virksomhederne skal overleve og tilpasse sig den nye virkelighed.

Levende bymidter i hele landet er en forudsætning for, at det er attraktivt at bo og arbejde uden for de store byer. Bymidter er ikke kun vigtige for handelslivet, men også for sammenhængskraften i kommunerne, specielt i små- og mellemstore byer. De er en forudsætning for det lokale kultur-og foreningsliv, turisme, samt som mødested for byens og kommunens borgere.

Bymidternes funktioner er i de seneste år blevet udtømt: Mange af de offentlige og private servicefunktioner, der før skabte trafik i byerne, er blevet digitaliserede eller udflyttede, og det efterlader bymidterne mindre besøgte. Pendlingsmuligheder ud af byen og ændrede handlemønstre har også skabt mindre trafik i bymidten. Som konsekvens af alt dette er mange bymidter i dag udfordret og i fare for at miste sin betydning som samlingspunkt og sin funktion som et sted man køber varer.

Derfor fremlægger Dansk Erhverv her en række konkrete forslag, som kan implementeres i alle landets kommuner.

Levende bymidter

 • Serviceerhvervet udgør mere end 70 pct. af den private erhvervsstruktur.
 • 37 % af Dansk Erhvervs medlemmer mener at fleksible lokalplaner er blandt de vigtigste rammevilkår for deres virksomhed.

 • Ifølge ICP er der i 2020 106 handelsbyer i Danmark, og vi risikerer er en reduktion til 28 handelsbyer i 2030.

Dansk Erhvervs anbefalinger til kommunerne

Gode rammevilkår for erhverv i bymidten skal sikres

 • Der skal være tilstrækkeligt med parkeringsmuligheder omkring centerbutikkerne.
 • Der skal sikres let adgang for last-, vare- og pakkebiler til og fra butikkerne.
 • Man skal i lokalplanlægningen sikre, at der er trafik igennem og omkring bymidten for at understøtte liv og øge antallet af strøgkunder.

Bymidter skal inkluderes i kommunens erhvervsstrategi

 • Kommunen skal tænke bymidten, detailhandel og de liberale serviceerhverv ind i den kommunale erhvervsstrategi.
 • Der skal være attraktive kontor- og butiksmuligheder i bymidten.

Forældede lokalplaner spænder ben for bymidternes overlevelse

 • Der skal foretages et serviceeftersyn af kommunens lokalplaner for bymidterne, for herved at kunne opdatere og tilpasse dem til en moderne erhvervsstruktur.
 • Utidssvarende servitutter skal så vidt muligt ophæves.
 • Der skal ved lokalplanlægning af bymidterne fokuseres på fleksibilitet og det, der skaber liv.

Læs hele notatet med Dansk Erhvervs anbefalinger til levende bymidter i kommunerne nedenfor.

Levende bymidter

pdf

Download

Kontakt

Regional Erhvervsudvikling

Per Thye Rasmussen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil