OK2020

Det skal du vide om OK2020

Langt den overvejende del af overenskomsterne på Dansk Erhvervs område skal - i lighed med overenskomsterne på det øvrige DA-område - fornyes med virkning fra 1. marts 2020.

Der fandt senest generelle overenskomstforhandlinger sted i 2017, hvor der blev indgået en lang række 3-årige aftaler. Det er disse aftaler, der nu skal genforhandles til fornyelse den 1. marts 2020.

 • Tidsplan for OK-forhandlingerne 2020

 • Der er i sagens natur ikke en fast tidsplan for forhandlingsforløbet. På baggrund af tidligere overenskomstfornyelser vil det tidsmæssige forløb kunne være:

 • Efterår 2019

  Overenskomsttemaer og krav til overenskomstfornyelserne identificeres. Dette sker bl.a. ved at indhente erfaringer og ønsker på medlemsmøder og ved andre former for dialog med medlemsvirksomhederne.

 • Efterår 2019

  Indledende og sonderende møder med lønmodtagerforbund om OK2020.

 • Efterår 2019

  "Klimaaftale" indgået mellem FH og DA. Dansk Erhverv indgår endvidere separate "klimaaftaler" på enkelte områder.

 • November 2019

  Opsigelse af overenskomster uden for FH.

 • December 2019/januar 2020

  Kravsudveksling og indledende forhandlinger på overenskomstområder i Dansk Erhverv.

 • Februar-Marts 2020

  Forhandling af Dansk Erhvervs overenskomster. Rammerne koordineres med de øvrige DA-organisationer. Forligsinstitutionen inddrages evt. i forhandlingerne på de enkelte områder.

 • 1. marts 2020

  Overenskomsterne udløber den 1. marts 2020.

 • Marts-april 2020

  Samlet mæglingsforslag forventes fremsat.

 • April-maj 2020

  Mæglingsforslag vedtages eller forkastes efter afstemning på lønmodtager- og arbejdsgiverside.

 • Maj 2020

  Nye overenskomster eller eventuel konflikt, hvis mæglingsforslaget forkastes.

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.