Dansk Erhvervs fokus i OK2020

Her kan du læse nærmere om den overordnede vision og de fokuspunkter, som Dansk Erhverv har på overenskomstområdet.

På overenskomstområdet er Dansk Erhvervs overordnede vision og fokuspunkter:

  • At arbejde for frivillige, konkurrencedygtige og aftalebaserede ansættelsesvilkår og stabilitet i forholdet mellem virksomhederne og medarbejderne.
  • De overenskomstbaserede ansættelsesvilkår skal tage udgangspunkt i en respekt for og sikring af virksomhedernes ledelsesret og medvirke til at mindske konfliktrisikoen på virksomhederne.
  • I "Den danske model" skal det partsbaserede aftalesystem danne grundlag for opfyldelse af den enkelte virksomheds muligheder i forhold til de overordnede mål om at sikre den fornødne fleksibilitet og stabilitet på arbejdsmarkedet.
  • At arbejde for, at der er kvalificeret og tilstrækkelig arbejdskraft til rådighed for virksomhederne, når der er driftsmæssige behov.
  • At arbejde for at forenkle overenskomsterne.