Hvilke overenskomster forhandles?

Samlet set vil Dansk Erhverv være involveret i forhandlingerne af ca. 300 lands- og virksomhedsoverenskomster. Få et indblik i hvilke overenskomster, Dansk Erhverv er med til at forhandle.

Landsoverenskomster

 • Butiksoverenskomsten med HK HANDEL
 • Funktionæroverenskomsten med HK/Privat og HK HANDEL
 • IT-overenskomsten med HK/Privat
 • Vikaroverenskomsten med 3F
 • Optikeroverenskomsten med Serviceforbundet
 • Teknikeroverenskomsten med Teknisk Landsforbund
 • Lageroverenskomsten med 3F
 • Reklame- og forlagsoverenskomsten med HK/Privat
 • Landsoverenskomster for hoteller, restauranter og cafeer med 3F Privat Service Hotel og Restauration
 • Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DTL- Godstransportoverenskomst med 3F Transport
 • Dansk Erhverv Arbejdsgiver/Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) indgået overenskomst for turistbuschauffører mv. og for rejseledere.
 • Landsoverenskomst for ejendomsservice med Ejendomsfunktionærernes Landssammenslutning
 • Lærervikaroverenskomsten med Lærernes CentraI organisation
 • Pædagogvikaroverenskomsten med BUPL, FOA Fag og Arbejde og Socialpædagogernes Landsforbund
 • Overenskomst for privathospitaler og -klinikker med Dansk Sygeplejeråd
 • Fritvalgsoverenskomsten med FOA Fag og Arbejde
 • Produktionsoverenskomsten for fødevarer for supermarkeder med Fødevareforbundet NNF
 • Håndværksbageroverenskomst for bagerier med Fødevareforbundet NNF
 • Cafeteriaoverenskomsten med 3F
 • BPA-Handicaphjælperoverenskomsten med FOA
 • Handicaphjælperoverenskomsten (minus BPA) med FOA
 • Overenskomst for tandteknikere med Serviceforbundet
 • Serviceoverenskomsten med 3F
 • Vinduespoleroverenskomsten med 3F Transport

Virksomhedsoverenskomster
Dansk Erhverv forhandler et stort antal virksomhedsoverenskomster for vores medlemsvirksomheder. Disse virksomhedsoverenskomster skal ligeledes genforhandles i 2020. Der er primært tale om virksomhedsoverenskomster med bl.a. Dansk Sygeplejeråd, FOA, Fagligt Fælles Forbund 3F, Dansk Metal og Dansk El-Forbund.