Hvorfor forhandler vi nu?

Efter en 3-årig overenskomstperiode er det nu tid til at forhandle nye aftaler. Læs nærmere om hvorfor her.

Forhandlingerne drejer sig om fornyelse af de bestående overenskomster for en ny periode. I nyere tid har der været indgået aftaler med perioder fra 1 år til 4 år. Senest blev der aftalt en overenskomstperiode på 3 år fra 2017-2020.

Forhandlingerne kan dreje sig om alle de emner, som reguleres i overenskomsterne. F.eks. løn, fritvalgs lønkonto, pension, tillæg, spørgsmål om arbejdstid, barsel og tillidsmandsregler.

De økonomiske vilkår som løn, pensionsbidrag mv. er altid centrale, men andre temaer kan også indgå.