Klimaaftale

Få indblik i hvorfor man indgår klimaaftaler, samt hvad klimaaftalens formål er i overenskomstforhandlingerne.

I 1998 var der overenskomstforhandlinger på store dele af DA/LO (nu FH)-området. Disse overenskomstforhandlinger endte med en konflikt på arbejdsmarkedet.

Erfaringerne fra overenskomstforhandlingerne i 1998 var baggrunden for, at DA og FH ved alle de efterfølgende overenskomstforhandlinger har indgået en såkaldt klimaaftale. Klimaaftalens formål er at sikre et så positivt og konstruktivt forhandlingsklima og forhandlingsforløb, som overhovedet muligt, for de decentrale overenskomstforhandlinger på DA/FH-området. Der er også forud for OK 2O2O indgået en klimaaftale mellem DA og FH.

Dansk Erhverv har også indgået særskilte klimaaftaler på enkelte områder.