Konflikt

Hvad sker der, hvis forhandlingerne ender i konflikt? Hvem omfatter det? Og i hvilke tilfælde er der tale om ulovlige konflikter?

Hvis forhandlingerne ender med konflikt, vil det omfatte alle overenskomstområder under DA/FH, hvor overenskomsterne udløber pr. 1. marts 2020. Fra lønmodtagerside vil der blive varslet strejke, og fra arbejdsgiverside vil der blive varslet lockout.

Konflikten vil omfatte alle medarbejdere, som er organiseret i de overenskomstbærende forbund. Medarbejdere, der ikke er organiseret i de overenskomstbærende forbund, skal derfor fortsætte med at arbejde. Konflikten omfatter heller ikke ledere og elever. Der gælder hertil særlige regler i forbindelse med sygdom og orlov under en konflikt.

De virksomheder, der måtte blive ramt af konflikt, kan ansøge om konfliktunderstøttelse via Dansk Erhverv.

En konflikt vil meget sjældent få lov til at løbe mere end ca. 10 dage, før regeringen laver et lovindgreb, der afslutter konflikten.

Overenskomster indgås for en aftalt periode. I selve overenskomstperioden er der fredspligt. Det betyder, at der ikke må iværksættes konflikt for at opnå andre vilkår end de aftalte.

Et centralt element ved overenskomstforhandlingerne er at sikre ro og stabilitet på arbejdsmarkedet for dermed at sikre, at rammerne for at udvikle virksomhederne er til stede. Med andre ord - man køber sig som arbejsgiver fred i en vis periode. Til gengæld for denne fredspligt, skal overenskomsterne med jævne mellemrum fornys.

Ved overenskomstfornyelsen kan der som sidste udvej iværksættes lovlige konflikter med det formål at opnå ændring af overenskomsterne. Konfliktes der i en periode med fredspligt, er der derimod tale om ulovlige konflikter. Sådanne arbejdsnedlæggelser forfølges i Arbejdsretten.