Dagsordener til Dansk Erhvervs generalforsamlinger

Dansk Erhverv og Dansk Erhverv Arbejdsgiver afholder generalforsamlinger torsdag den 10. september i CPH Conference i DGI Byen, København.

Bestyrelsens opstillingsliste til Dansk Erhvervs generalforsamling 2020

pdf

Download

Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Generalforsamling torsdag den 10. september kl. 10.30 i CPH Conference i DGI Byen, København.

Dagsorden for generalforsamling i Dansk Erhverv Arbejdsgiver

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning om Dansk Erhverv Arbejdsgivers virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling

 3. Godkendelse af regnskabet og meddelelse af decharge, herunder regnskab for Dansk Erhverv Arbejdsgivers Hjælpefond

 4. Fastsættelse af kontingent mv. i henhold til det forelagte kontingentregulativ

 5. Ændring af vedtægter

 6. Indkomne forslag

 7. Valg af bestyrelse

 8. Valg af revisor

 9. Eventuelt

 

Dansk Erhverv

Generalforsamling torsdag den 10. september kl. 11.15 i CPH Conference i DGI Byen, København.

 

Dagsorden for generalforsamling i Dansk Erhverv 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om Dansk Erhvervs virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling
 3. Godkendelse af regnskabet og meddelelse af decharge
 4. Fastsættelse af kontingent mv. i henhold til det forelagte kontingentregulativ
 5. Ændring af vedtægter
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

 

 

Kontakt

Direktionssekretariatet

Philip Willerslev-Olsen

Chef for direktionssekretariatet
Medarbejderprofil