Ansøgningsprocessen til Dansk Erhverv-prisen er afsluttet, og vinderen kåres på Dansk Erhvervs Årsdag den 1. september i Øksnehallen i København.

 

Grøn handlekraft
Grøn handlekraft er en af de allervigtigste dagsordener på dansk og europæisk plan.

Vi er på en miljø- og klimarejse, der sætter nye standarder for måden, vi forbruger og producerer på. Krigen i Ukraine har øget vores fokus på forsyningssikkerhed og understøtter behovet for Europa som et energipolitisk og selvforsynende fællesskab.

Dansk Erhverv hylder med Dansk Erhverv-prisen 2022 virksomheder, der gør en særlig indsats for grøn omstilling.

Kriterier for at blive nomineret
Prisen gives til en eller flere virksomheder, der alene eller i fællesskab har udvist grøn handlekraft, der understøtter den grønne omstilling, eksempelvis ved at afprøve eller ved at skabe nye, innovative løsninger.

Løsningerne kan inkludere hele eller dele af virksomheden. Det kan blandt andet være i form af nye forretningsgange, gentænkning af forsyningskæder, ændret eller nye produkter og services, reduceret energiforbrug, ændrede energiformer eller andet, hvor grøn handlekraft er det bærende element.

I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på et eller flere af følgende kriterier:

  • Samfundsværdi i forhold til klima, miljø, biodiversitet, materialeforbrug og/eller samfundsøkonomi
    Det kan blandt andet være parametre som reduceret CO2-udledning, materialeforbrug, luftforurening, forbedret arealanvendelse og jobskabelse.

  • Skalering eller mulighed for at skalere løsningen
    Det fremtidige potentiale i løsningen vil tælle med i vurderingen. Det kan være i forhold til skaleringsmuligheder geografisk, sektormæssigt og/eller samfundsværdi.

  • Graden af innovation og nytænkning i løsningen
    Det kan både være i form af teknologiske løsninger eller nye arbejdsgange, der understøtter den grønne omstilling.

For at blive indstillet til prisen skal virksomheden være medlem af Dansk Erhverv. Hvis flere virksomheder/organisationer ansøger på baggrund af et samarbejde, skal mindst én være medlem af Dansk Erhverv.

Prisen er ikke begrænset til særlige brancher.  

Nominerede og kåring af vinder
De nominerede virksomheder skal være til stede på Dansk Erhvervs Årsdag den 1. september 2022 i Øksnehallen i København.

Du skal være logget på for at kunne sende denne formular. Hvis du er logget på og stadig ikke kan slå op, skal du sørge for, at "Spor ikke" er deaktiveret i dine browserindstillinger.

Kontakt

Klima, energi og miljø

Marianne Ladekarl Thygesen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil
Klima, energi og miljø

Ulrich Bang

Underdirektør
Medarbejderprofil