Om Dansk Erhverv

Generalforsamlinger og valg af bestyrelser i Dansk Erhverv og Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Dansk Erhverv og Dansk Erhverv Arbejdsgiver afholder generalforsamlinger den 13. maj 2020. Her kan du se dagsordener m.v.

 • Dansk Erhverv Arbejdsgiver
  Dato 13. maj 2020
  Tid kl. 10.30
  Sted CPH Conference, Tietgensgade 65, 2., 1704 Kbh V

 • Dansk Erhverv
  Dato 13. maj 2020
  Tid kl. 11.15
  Sted CPH Conference, Tietgensgade 65, 2., 1704 Kbh V

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om Dansk Erhvervs virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling
3. Godkendelse af regnskabet og meddelelse af decharge
4. Fastsættelse af kontingent mv. i henhold til det forelagte kontingentregulativ
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt


Dansk Erhvervs generalforsamling består af cirka 272 delegerede, og Dansk Erhverv Arbejdsgivers generalforsamling består af 175 delegerede.

• Dansk Erhvervs generalforsamling sammensættes af delegerede fra henholdsvis medlemsforeninger og organisationer, kaldet ”Gruppen af foreningsmedlemmer”, og af repræsentanter for de individuelle medlemmer, kaldet ”Gruppen af individuelle medlemmer”. De 272 delegerede fordeles på de to nævnte grupper i forhold til kontingentbetalingen til Dansk Erhverv. Dog således, at enhver medlemsforening, uanset størrelse, forlods tildeles ét mandat.

• Senest fredag den 27. marts 2020 indleveres navne på de delegerede fra medlemsforeninger og individuelle medlemsvirksomheder til sekretariatet.

• Senest torsdag den 1. marts 2020 skal sekretariatet modtage eventuelle dagsordensforslag til den ordinære generalforsamling.

• Primo maj 2020 offentliggøres bestyrelsens forslag til ny bestyrelse på Dansk Erhvervs hjemmeside.

• Ethvert medlem blandt de delegerede kan stille forslag om kandidater til bestyrelsen. Forslag underskrevet af en stiller og tiltrådt af kandidaterne skal indsendes til Dansk Erhvervs sekretariat senest onsdag den 29. april 2020 kl. 16.00.

Hvem er valgbar til generalforsamling + bestyrelse?
• Valgbar som delegeret er personer, der er indehaver af, bestyrelsesmedlem i, direktør eller ledende medarbejder hos et medlem, herunder en forening.

• Valgbar til bestyrelsen er personer, der er delegeret på generalforsamlingen, og som er indehaver af, bestyrelsesmedlem i, direktør eller ledende medarbejder i en medlemsvirksomhed, og som ikke er fyldt 67 år på valgtidspunktet. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

Fordelingsmetode
Valget til Dansk Erhvervs generalforsamling og bestyrelse opgøres efter forholdstalsvalg, også kaldet ”største brøks metode”. Valgopgørelsesmetoden svarer således til den, der anvendes ved folketingsvalg.

Yderligere oplysninger
Valgregulativet, der beskriver den nærmere fremgangsmåde i forbindelse med valget, kan fås ved henvendelse til Phillip Willerslev-Olsen på:
• E-mail: pwo@danskerhverv.dk
• Telefon: 33 74 60 00.

 

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.