Gemt
Analyser

Coronakrisen rammer de danske kommuner

Det er ingen hemmelighed at coronapandemien har trukket et tykt spor af ledighed ned igennem Danmark. Siden februar, hvor COVID-19 ramte Danmark, er 55.600 danskere blevet ledige. Det er forøgelse med mere end 50%. Det er ekstremt store stigninger i arbejdsløsheden og meget større end hvad vi oplevede under finanskrisen i 2008-2009, der dengang blev regnet som den største krise siden Depressionen i 1930’erne.

Analyse

August 2020

Udover de mange ledige har 255.000 lønmodtagere været hjemsendt på lønkompensation, der ikke tæller med i ledighedsstatistikken. Når lønkompensationsordningen udfases, kan vi risikere, at en del af lønmodtagerne ikke vender tilbage til jobbet. Når det ser sagt kan vi dog se tegn på, at stigningen i arbejdsløsheden er aftaget en smule i maj sammenlignet med marts og april.

Nordsjælland har klaret sig bedst igennem krisen - Indtil videre
Nordsjælland er – ligesom resten af landet – ramt af coronakrisen. Fra februar og frem til maj er arbejdsløsheden steget med 2.900 fuldtidspersoner i Nordsjælland. I samtlige nordsjællandske kommuner er ledigheden steget. Selvom det er uhyggelige tal for arbejdsløsheden, er Nordsjælland den landsdel i Danmark, hvor ledigheden er steget mindst. I Nordsjælland er ledigheden steget med 46 pct. på blot 3 måneder. Til sammenligning er ledigheden steget med 51 pct. på landsplan. Det tyder, at indtil nu er lønmodtageren i Nordsjælland mindre hårdt ramt af coronakrisen end resten af landet. Det er naturligvis et lyspunkt i en hård tid, hvor mange arbejdsmarkedet er hårdt ramt. 

Arbejdsløsheden på Sjælland er steget med 50 pct.
Sjælland er ligesom resten af landet hårdt ramt af coronakrisen, hvor 6.850 sjællændere har meldt sig ledige siden februar. Det svarer til en astronomisk stigning på 50 pct. af antallet af ledige i regionen. Coronakrisen er gået ud over samtlige kommuner i regionen, der alle har haft stigende ledighed i hver måned siden februar i år. Når det er sagt, står mange sjællandske kommuner fortsat et godt sted. På landsplan er bruttoledigheden 5,6 pct. og kun kommunerne Odsherred, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland har højere ledighed end dette. 

På trods af stigning - Relativ lav ledighed i Syd- og Sønderjylland
De syd- og sønderjyske kommuner har alle oplevet en stor stigning i ledigheden under coronakrisen. I alt er antallet af fuldtidsledige i Sydvestjylland steget med knap 5.500, svarende til en stigning på svimlende 60 pct., fra februar til maj. I samtlige syd- og sønderjyske kommuner er arbejdsløsheden steget siden februar. Det har vi ikke set siden finanskrisen. Et generelt lavt ledighedsniveau i Sydvestjylland inden coronakrisen betyder dog, at ledighedsniveauet her 3 måneder inde i krisen er relativt lavt sammenlignet med resten af landet. I Sydvestjylland har 9 ud af 11 kommuner end lavere ledighed end landsgennemsnittet.

Nordjylland er hårdt ramt af coronakrisen
Coronakrisen har ramt Nordjylland ekstra hårdt. I alt har 6.550 nordjyder meldt sig ledige siden februar, hvor Danmark og det danske arbejdsmarked endnu ikke var ramt af coronakrisen. Arbejdsløsheden er steget i samtlige kommuner i Nordjylland. Udover Rebild, har alle kommuner haft større stigninger i ledigheden målt på procentpoint end de 1,9 pct. som ledigheden vokset med i hele landet. Den øgede arbejdsløshed i maj betyder, at der i maj er mere end 18.000 ledige i Nordjylland – 6.500 flere end der var i februar. Det er en skræmmende stigning, der viser hvor ødelæggende COVID-19 har været for
dansk økonomi og lokale arbejdsmarkeder i Nordjylland.

5.100 flere arbejdsløse på Fyn pga. coronakrisen
Fyn er ligesom resten af landet ramt hårdt af coronakrisen. Siden februar, før COVID-19 var i Danmark og coronakrisen havde ramt dansk økonomi, er arbejdsløsheden øget med 5.100 fuldtidspersoner på Fyn. Der er ingen fynske kommuner, der går udenom krisen. I samtlige kommuner på Fyn er ledigheden steget.

Udsigt til flere ledige i fremtiden
Når vi ser fremad, har vi en forventning om at arbejdsløsheden vil stige. Det skyldes blandt andet, at der er sket en række opsigelser i marts og april med tre måneder varsel, der i de kommende måneder vil finde vej ind i statistikken, når vi får tal for ledigheden i juni og juli. Dertil kan vi se, at stadig flere virksomheder nu fravælger lønkompensationsordningen og afskediger i et større omfang end tidligere. Det skal formentlig ses i sammenhæng med, at flere virksomheder forventer et mere blivende fald i deres omsætning som følge af coronakrisen. Derfor bliver det en sand gyser at følge udviklingen i ledigheden de kommende måneder. Vi forventer at se en særlig stor stigning i ledigheden inden for oplevelseserhvervene, der tæller hoteller, restauranter, turisme og underholdning. Vores seneste medlemsundersøgelse fra starten af juni viser, at omkring halvdelen af virksomhederne inden for oplevelsesindustrien forventer at opsige medarbejdere over de kommende måneder. Men også engroshandlen er hårdt ramt som følge af en faldende eksport. Her forventer hver femte virksomhed at opsige medarbejdere i de kommende måneder i takt med at hjælpepakkerne udfases.

Coronakrisen har ramt Nordsjælland – klarer sig bedre end landsplan

pdf

Download

Sjælland er ramt af coronakrisen – 6.850 flere arbejdsløse

pdf

Download

Coronakrisen har ramt Syd- og Sønderjylland – 5.500 flere ledige

pdf

Download

6.500 flere ledige i Nordjylland siden februar

pdf

Download

Coronakrisen har ramt Fyn - 5.100 nye arbejdsløse på Fyn

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Kristian Skriver

Seniorøkonom
Medarbejderprofil
Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Peter Halkjær

Arbejdsmarkedschef
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.