Gemt

Hver tiende virksomhed har stor risiko for at lukke

Hver tiende virksomhed vurderer, at der er stor risiko for, at virksomheden må afvikles i løbet af de kommende tre måneder på grund af de nuværende restriktioner. Oplevelsessektoren (hoteller, restauranter, rejsebureauer mv.) og detailhandlen med udvalgsvarer er særligt hårdt ramt. Fx vurderer hver fjerde virksomhed i oplevelsessektoren, at de har stor risiko for at lukke. Og i detailhandlen med udvalgsvarer er risikoen vokset markant siden december.

Analyse

JANUAR 2021

Mange danske virksomheder er udfordret af coronakrisen og nedlukningen af store dele af samfundet. Dansk Erhverv har derfor undersøgt vores medlemmers risiko for at måtte afvikle deres virksomheder i de kommende tre måneder, hvilke faktorer der presser deres likviditet og deres forventninger til omsætningen fremadrettet.

Analysen viser, at en ud af 10 virksomheder vurderer, at de enten har nogen eller meget stor risiko for at dreje nøglen om inden for de næste tre måneder som følge af de nuværende restriktioner. 

Oplevelsessektoren og detailhandel med udvalgsvarer hårdest ramt
I alle brancher er der risiko for afvikling i disse måneder. Særligt detailhandlen med udvalgsvarer og oplevelsessektoren er hårdt ramt. I begge sektorer har ca. halvdelen af virksomhederne svaret, at de har enten lille, nogen eller meget stor risiko for at lukke inden for de næste tre måneder som følge af restriktionerne. Udfordringerne er markant stigende i forhold til efteråret ifølge opgørelser fra Danmarks Statistik.


Risikoen for afvikling skyldes i høj grad likviditetspresset
Halvdelen af alle virksomheder forventer at blive presset på likviditeten i de kommende tre måneder. De virksomheder, som er i stor risiko for at måtte lukke, føler sig særligt presset på likviditeten fordi de skal udbetale løn til medarbejdere, betale faste omkostninger og betale udskudte skatter.

Virksomhedernes omsætning er faldet, og en normalisering har lange udsigter
Mere end halvdelen af Dansk Erhvervs medlemmer oplever lige nu en omsætning, der er lavere end samme periode sidste år (januar 2020), hvor coronakrisen endnu ikke havde ramt landet. Igen er det virksomhederne i oplevelsessektoren og detailhandlen med udvalgsvarer, der er særligt hårdt ramt – her ligger op mod 90 pct. af virksomhederne lavere end sidste år. Blandt alle virksomheder ser det desuden ud til, at en normalisering kan have lange udsigter. Faktisk forventer helt op til en tredjedel af de virksomheder, der forventer et fald i omsætningen ift. sidste år, først en genopretning af omsætningen fra tidligst 2022.

Hver tiende virksomhed har stor risiko for at lukke

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Kasper Lindgaard

Chef for analyse og samfundsøkonomi