Coronarestriktioner i engros- og detailhandlen

Søndag den 19. december 2021 trådte en række nye coronarestriktioner i kraft i Danmark. I detailhandlen er der nu bl.a. krav om brug af mundbind eller visir og om ophængning af en række skilte, ligesom at der er regler for hvor mange kunder, der må tillades adgang for - afhængigt af butikkens størrelse. Få overblikket her.

På agendaen

I starten af november blev COVID-19 igen kategoriseret som en samfundskritisk sygdom, det betyder, at det er nemmere for regeringen at indføre restriktioner på erhvervslivet, såsom arealkrav og krav om brug af mundbind eller visir.

Krav om mundbind/visir
Der er krav om brug af mundbind eller visir i hele engros- og detailhandlen. Kravet gælder både for ansatte og for kunder på 12 år og derover. Kravet er gældende for samtlige butikker i engros- og detailhandlen, og er gældende uanset butikkernes fysiske beliggenhed.
Kun ansatte, der befinder sig bag en afskærmning eller i et lukket rum, hvor kunder og lignende ikke har adgang, er undtaget kravet om brug af mundbind eller visir.

Skiltekrav
Der er krav om ophængning af skilte, der indholder følgende information:

  • Information om kravet om brug af mundbind eller visir, og om mulighed for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet. Kan opfyldes ved brug af et myndighedsskilt - fx dette: "Husk mundbind".
  • Information om, hvor mange kunder der er tilladt i butikken i henhold til de gældende arealkrav. Kan opfyldes ved brug af et myndighedsskilt - fx dette: "Vi holder god afstand".
  • Information om at personer, der har symptomer på covid-19 bør isolere sig i hjemmet og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Skal opfyldes ved brug af et myndighedsskilt - fx dette: "Her passer vi godt på hinanden".

Du kan finde alle myndighedernes plakater på hjemmesiden: Udgivelser - Sundhedsstyrelsen

Arealkrav
Der gælder arealkrav for alle engros- og detailbutikker, uanset type og størrelse.

Butiksstørrelse, kvm

Antal kvm pr. kunde

0-1.999

4 kvm

2.000-4.999

6 kvm, dog min. 500 kunder*

5.000-9.999

8 kvm, dog min. 833 kunder*

10.000+

10 kvm, dog min. 1250 kunder*

*svarende til det maksimale antal kunder på trinnet under. Det vil fx sige, at en butik med et areal på mellem 5.000-9.999 kvm som minimum kan give adgang til 833 kunder, der er det maksimale antal kunder for butikker med et areal mellem 2.000-4.999 kvm.

Øvrige krav i detailhandlen
- Der må ikke sælges alkohol på over 1,2 % mellem kl. 22 og 05.
- Der skal være vand og sæbe eller hånddesinfektion (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for kunder og andre besøgende i butikken.

Krav til serveringssteder
Siden den 12. november har der været krav om fremvisning af coronapas på bl.a. cafeer og restauranter (take-away undtaget) samt ved en række arrangementer. Derudover indføres der bl.a. arealkrav og yderligere begrænsede åbningstider fra den 19. december Læs mere her.

De seneste regler og retningslinjer
• Læs den seneste bekendtgørelse om krav om coronapas og mundbind m.v. på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19

• Læs mere om krav og anbefalinger på Virksomhedsguiden.dk

• Erhvervsministeriets adfærdsguide fra vinteren 2020 med gode råd til, hvordan du mindsker risikoen for smitte i din butik: Adfærdsguide til butikker om Covid-19

• Q&A om mundbind i engros- og detailhandlen https://www.danskerhverv.dk/corona/netvark/mundbind/. 

 

Andre relevante fokusområder