; ;

Dansk Erhvervs E-handelspolitik

pdf

Download

1) Afregning af dansk moms og told for udenlandske e-handlere
Konkurrence er fremragende, men det skal foregå på lige vilkår. Derfor bør momsbagatelgrænsen, som fritager pakker fra lande uden for EU med en værdi på under 80 kroner for moms, afskaffes hurtigst muligt og kontrollen øges. Danske butikker betaler moms fra første krone – hvorfor skal kinesiske ikke? Det samme gælder e-grænsehandelskoncepter inden for EU, vis eksistensberettigelse er forskelle i momsniveauerne hos medlemsstaterne.

2) Et reformeret internationalt postsystem (UPU)
Det danske postvæsen er forpligtet til at uddele internationale pakker og breve med kommercielt indhold fra udvalgte lande til en lavere pris end det koster at bringe dem ud – og til betydeligt lavere priser end hvad danske virksomheder skal betale for en tilsvarende udbringning. Det skyldes forældede globale postaftaler som giver tidligere ulande rabat. Reelt betyder de internationalt aftalte priser, at der sker en subsidiering af forsendelser fra eks. Kina, der skaber en unfair konkurrence for danske e-handelsvirksomheder.

3) Sikre og pålidelige betalinger
Betalingsløsninger er kritisk infrastruktur, hvor netbutikker både har høje omkostninger og høj risiko. Der er behov for, at butikkerne kan foretage billige og pålidelige betalingstransaktioner. 

4) Digitale kompetencer til alle
De danske virksomheder må og skal have adgang til de nødvendige kompetencer for at kunne vækste, også inden for e-handel. Det kræver et agilt og tidssvarende uddannelsessystem. 

5) Enklere og mindre bøvlede forbrugerregler
I de senere år er der i EU vedtaget en række forbrugerregler, som er unødvendigt byrdefulde for virksomhederne uden at de nødvendigvis gavner forbrugerbeskyttelsen. Det gælder bl.a. retten til at returnere brugte varer, cookieregler og salgspligt for netbutikker. De ofte uklare og komplicerede regler gør det svært for mindre virksomheder, de hæmmer væksten i markedet og gør det sværere at klare sig i den globale konkurrence. 

6) Ens håndhævelse af produktsikkerhedsregler i EU
E-handlen har gjort det nemt for udenlandske netbutikker at sælge til forbrugere i EU. Det er desværre ikke alle, der efterlever produktsikkerhedsreglerne og kontrollen er mangelfuld. Det udsætter forbrugerne for risiko og de lovlydige virksomheder for unfair konkurrence. Det nødvendiggør et tæt og effektivt samarbejde i EU. 

7) Tilpasning af regler til fremkomsten af de store online markedspladser
Globale online markedspladser oplever i øjeblikket en stærk vækst. Markedspladserne er på flere måder en ny måde at drive handel på, og det betyder at forretningsformen falder uden for mange af de eksisterende regler. 

8) Målrettet styrkelse af dansk e-eksport
Danskerne er nummer et i EU, når det kommer til at e-handle og danske virksomheder blandt de mest digitale. Men danske netbutikker ligger lavt, når det handler om at sælge over grænserne. Dette skyldes bl.a. at høje omkostninger i Danmark gør dem mindre konkurrencedygtige, men også en række lovgivningsmæssige, kulturelle og forretningsmæssige barrierer som f.eks. forskelle i regler, logistikudfordringer, besværlig momsafregning, sprog, håndtering af returvarer m.v. 

9) Levering, der giver mening for kunder og miljø
Transport af varerne helt ud til kunderne, såkaldt ”last mile ”-levering, skal foregå sikkert og til tiden – og til gavn for forbrugerne, erhvervslivet og miljøet. 

10) Ansvarlig brug af data
It-sikkerhed er forudsætningen for at høste gevinsterne af digitalisering og kræver klare regler. På den ene side skal data håndteres sikkert og korrekt, på den anden side må regulering ikke blokere for innovation og nye forretningsmodeller. EU’s persondataforordning (GDPR) danner de juridiske rammer for brugen af data, men ny lovgivning kan ende med at skabe unødvendigt overlap.

Andre relevante fokusområder