Kommissionen fremlagde 15. december forslaget ”Digital Services Act” (DSA), der bl.a. skal opdatere det 20 år gamle e-handelsdirektiv. Forslaget udgør den ene af to dele af det store udspil, som EU-kommissær Margrethe Vestager præsenterede. DSA’en har til formål at regulere, hvilket ansvar platformene skal have. Den anden del, ”Digital Markets Act”, skal sætte ind overfor urimelig praksis fra de platforme, som er så store, at de får en ”gatekeeper” rolle.

Online markedspladser har givet både forbrugere og virksomheder nye forretningsmodeller. Men det er en ny forretningsmodel, som falder uden for megen af den eksisterende lovgivning. Dansk Erhverv hilser ny teknologi og nye forretningsmodeller velkomne – men det skal ske på lige vilkår.

Det skævvrider konkurrencen, når 3. lands sælgere på de store online markedspladser sælger varer, som ikke lever op til EU’s regler for produktsikkerhed og forbrugerbeskyttelse, og hvor der heller ikke altid betales den skyldige moms. Det kan lade sig gøre, fordi disse online markedspladser i praksis betragtes som ansvarsfri for de produkter og den markedsføring, der sælges eller formidles på deres hjemmesider. Konsekvensen er, at lovlydige europæiske og danske virksomheder udkonkurreres og at forbrugerne udsættes for risiko.

Platforme og markedspladser skal også efterleve reglerne
Dansk Erhverv har fra starten været skeptisk over at lave særlige regler målrettet én forretningsmodel – ikke mindst fordi platforme er meget forskellige i deres aktiviteter. Men når man gør det, er det for os vigtigt, at det bliver klart i DSA’en, at reglerne i det indre marked skal gælde alle virksomheder, der opererer på det indre marked og beskæftiger sig med de samme aktiviteter – også platforme og markedspladser.

I dag hævder onlinemarkedspladserne nemlig, at de altid kun har status som formidlere og derfor ikke kan holdes ansvarlige, hvis sælgerne på deres markedspladser ikke efterlever reglerne – uanset om disse sælgere kommer fra Europa eller Asien og uanset hvor aktiv en rolle de spiller overfor køberne. Det er uholdbart.

Vores vigtigste budskab er, at der skal sættes en stopper for, at salget af ulovlige og farlige varer på online markedspladser kan ske uden ansvar og konsekvenser for onlinemarkedspladserne og at de skal leve op til forbrugerbeskyttelsesreglerne.

Alvorligt hul i forhold til produktsikkerhed
DSA’en vil forpligte onlinemarkedspladserne til at være hurtigere til at fjerne ulovlige og farlige produkter, hvis de bliver gjort opmærksomme på det af myndighederne. Men det ikke tilstrækkeligt – på det tidspunkt har produktet været sat til salg og mange forbrugere kan have købt det. De største online markedspladser har over en milliard produkter til salg, så det er også usandsynligt, at myndighedernes kontrol vil fange mere end en brøkdel.

Det er et grundlæggende princip i det indre marked, at ingen varer skal kunne bringes på det europæiske marked uden at en aktør i EU har ansvaret for lovligheden og sikkerheden af produktet FØR det bringes på markedet. Det betyder i praksis, at hvis producenten ikke er hjemmehørende i EU, så skal der være en importør, der påtager sig ansvaret for sikkerheden af produktet og har ansvaret overfor forbrugeren, hvis det er defekt og forårsager skade.

Online markedspladser placerer i praksis produkterne på det indre marked i dag, og i de tilfælde, hvor de bringer varer til salg fra 3. lande ingen andre har ansvar for, bør de anses som digital importør, og dermed leve op til det ansvar og de forpligtelser, der kræves af alle andre importører – herunder et forudgående ansvar for at sikre, at produkterne er sikre før de sælges til europæiske forbrugere. Dette er altafgørende for at sikre forbrugersikkerheden samt den fair og lige konkurrence ved at ligestille online og offline virksomheder.

Dokumenter vedrørende Digital Service Act 

Dansk Erhvervs høringssvar på EU-Kommissionens forslag til en Digital Services Act.
Dansk Erhvervs svar på høring om DSA_jan. 2021.pdf

Dansk Erhvervs høringssvar på EU-Kommissionens forslag til en Digital Markets Act.
Dansk Erhvervs svar på høring om DMA_jan. 2021.pdf

EU-Kommissionens forslag til fremtidig regulering af platforme behandler produkter og ytringer ens. Men one-size-fits-all tilgangen er problematisk og betyder, at der kan sælges ulovlige og farlige produkter. Notatet redegør for hvorfor der må skelnes mellem regulering af ytringer og regulering af produkter.
DSA og problemet med one-size-fits-all tilgang.pdf

Dansk Erhverv har købt 50 produkter – primært legetøj – på tre online markedspladser og registreret om reglerne for produktsikkerhed, forbrugerbeskyttelse og momsbetaling er overholdt. Konklusionen er, at det i stor stil viste sig ikke at være tilfældet.
Dansk Erhvervs studie_hovedkonklusioner.pdf

Notatet viser forskellige former for vildledende markedsføring på Wish.
Vildledende markedsføring på Wish_eksempler.pdf

Dansk Erhvervs undersøgelse af pakker fra 3. lande købt på online markedspladser 
Dansk Erhverv præsentation af undersøgelse om pakker.pdf

Forbrugerrådet Tænk og Dansk Erhvervs fælles brev med opfordring til den danske forhandlingsposition om DSA'en i forhold til forbrugersikkerhed og salg af varer på online markedspladser. 
Forbrugerrådet Tænk og Dansk Erhvervs fælles brev om DSA'en.pdf

Dansk Erhverv har sammen med de nordiske erhvervsorganisationer Svensk Handel, Virke og Finnish Commerce Federation skrevet et fælles ændringsforslag til Digital Services Act (DSA). Forslaget gennemgår de vigtigste generelle principper samt specifikke ændringsforslag i DSA vedrørende salg af varer fra tredjelande på online markedspladser. Den nordiske sammenslutning foreslår blandt andet, at når online markedspladsen faciliterer salg fra tredjelande, som ingen andre i EU er ansvarlig for, bør den online markedsplads anses som digital importør med samme forpligtelser og ansvar som traditionelle importører. Dette er nødvendigt at ændre i DSA’en for at sikre forbrugerne samt den fair og lige konkurrence.
Fælles nordisk notat om DSA'en.pdf

Den fulde domtekst fra Bolger mod Amazon.com dommen ved en appeldomstol i Californien, hvor Amazon blev dømt til at være ansvarlig for et defekt computerbatteri, der brød i brand. Batteriet var købt på Amazon.com fra en tredjepartssælger fra Kina, som ikke kunne opspores i retssagen. Desuden blev produktet leveret af Amazon via ”fulfillment by Amazon. Selvom dommen er fra USA, er mange af problemerne og de juridiske principper sammenlignelige med EU-lovgivning. Amazon spillede en så afgørende rolle i at få produktet til forbrugeren i hele forsyningskæden, at Amazon blev dømt ansvarlig for produktet.
Bolger mod Amazon.com dommen.pdf

Forbrugerombudsmanden er blevet spurgt om hvorvidt hun vurderer, at de store handelsplatforme er omfattet af ansvarsfritagelsen i e-handelsdirektivet i.f.t. forbrugerbeskyttelsesreglerne. I svaret redegør hun for sin juridiske fortolkning af ansvarsfritagelsen og giver eksempler på aktiviteter, som giver handelsplatformene en så aktiv rolle, at de bliver ansvarlige. I svaret nævner hun også, at hun behandler en sag om Wish
Folketingsspørgsmål S227 om FOs fortolkning af ansvar og sag mod Wish.pdf

Artikel på Politiken.dk, der beskriver problemet med farligt legetøj købt på online markedspladser og omtaler Dansk Erhvervs undersøgelse.
Legetøjet her er giftigt og kan kvæle børn, men du kan stadig købe det på nettet - politiken.dk 

Artikel på Børsen.dk, der omtaler, at der er gode takter i kommissionens forslag til Digital Services Act, der skal regulere online markedspladser, men at der er et vigtigt hul ift. produktsikkerhed. Hullet består i, at online markedspladser gør det muligt at placere produkter på det indre marked uden at der er en økonomisk operatør i EU, der er ansvarlig for dem. De online markedspladser bør derfor få importøransvar, når de formidler varer fra tredjelande, som ingen andre i EU har ansvar for.
Dansk Erhverv: Et hul i Vestagers nye digitale regler vil ramme både marked og forbrugere (borsen.dk) 

Artikel på Altinget.dk, der ligeledes forklarer hullet i DSA’en ift. produktsikkerhed, hvor produkter placeres på det europæiske marked uden en ansvarlig økonomisk operatør i EU. Kun online markedspladser kan sælge på det indre marked uden nogen i EU har ansvar for dem. Online markedspladser skal derfor betragtes som digitale importører og dermed få importøransvar for disse produkter fra tredjelande. 
Dansk Erhverv: EU skal sikre, at online markedspladser tager ansvar for salg af ulovlige varer - Altinget: Digital 

Andre relevante fokusområder