E-handel

Ny international postaftale gør op med rabatter til Kina

Dansk Erhverv er positive overfor den nye globale postaftale, som er indgået på en ekstraordinær kongres i FN-organisationen Universal Postal Union i Geneve. Det er et vigtigt skridt mod mere fair konkurrence for dansk e-handel.

På agendaen

Den danske e-handel har længe været udsat for unfair konkurrence fra særligt kinesiske e-handelsvirksomheder, der har kunne sende varer til Danmark med meget store rabatter. Rabatterne gør det langt billigere at sende en pakke fra Shanghai til Silkeborg end fra Horsens til Hillerød. Det underskud Postnord får ved at omdele pakker fra Kina må de hente ind andre steder, f.eks. ved højere takster for danske virksomheder.

Den 26. september kunne FN’s verdenspostforening Universal Postal Union underskrive en aftale om et nyt afregningssystem, der tager udgangspunkt i markedsprisen. Det vil i løbet af de kommende år stort set eliminere den konkurrencefordel, som de kinesiske netbutikker har haft med billigere fragt.

Priserne kan hæves fra 2020

Fra juli 2020 kan Postnord begynde at hæve priserne for forsendelser fra Kina, så det økonomiske tab ved at distribuere pakkerne i Danmark bliver mindre. På sigt forventer Postnord at kunne dække sine omkostninger. I aftalen er der indført et princip om, at landene selv kan fastsætte priserne og kræve op til 70 pct. af de indenlandske portosatser fra f.eks. de kinesiske firmaer.

Prisstigningerne indfases gradvist

For at undgå voldsomme hop i priserne har postunionen besluttet at indføre en overgangsordning, hvor priserne stiger gradvist indtil 2025. I 2030 hæves loftet til 80 pct. af den indenlandske portopris.

Dermed vil den urimelige konkurrencefordel for den kinesiske e-handel stort set forsvinde.

Særlig aftale for USA kan give prisstigninger

Aftalen betyder også, at USA alligevel ikke forlader den globale postkonvention, som USA's præsident Trump ved flere lejligheder har truet med. USA er som det eneste land ikke omfattet af den gradvise indfasning og kan allerede fra 1. juli 2020 fastsætte priserne med et maksimum på 70 pct. af frimærkeportoen. Der må derfor forventes betydelige stigninger for forsendelser til USA allerede fra juli 2020.

Dansk Erhverv er tilfreds med aftalen

Dansk Erhverv havde gerne set at prisstigningen for de udenlandske e-handelsbutikker var sket endnu hurtigere, og at de tilladte takster var kommet helt op på 100 pct. af den indenlandske porto. Men medlemslandene i UPU har meget forskellige interesser på spil og set i det lys, må aftalen betragtes som et fint resultat. For dansk detailhandel og dansk e-handel er det et stort skridt for mere fair konkurrencevilkår.

Andre relevante fokusområder

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.