Ny vækstplan for handel og logistik slår hårdt ned på farlige pakker fra tredjelande

Torsdag d. 9. januar kunne erhvervsminister Simon Kollerup præsentere en ny vækstplan for handel og logistik. Vækstplanen består af 21 konkrete initiativer, der blandt andet omhandler nye skærpede kontroltiltag overfor farlige varer købt på udenlandske netbutikker og platforme.

På agendaen

Styrket kontrol af pakker købt fra tredjeverdenslande
I efteråret 2018 fremlagde Vækstteam for Handel og Logistik, bestående af 12 virksomhedsledere med Nettos direktør, Michael Løve, i spidsen, deres anbefalinger til, hvordan man bedst sikrer danske handels- og logistikvirksomheder gode konkurrencevilkår fremover.

De anbefalinger har regeringen nu fulgt op på med den nye ’Vækstplan for handel og logistik 2020’. Det står klart, at regeringens vision er, at handels- og logistikvirksomheder skal skabe vækst ved at gøre grøn omstilling til et konkurrenceparameter.

Regeringen vil ligeledes sætte ind overfor farlige produkter, som forbrugerne importerer direkte fra udenlandske netbutikker og platforme fra tredjelande. Her er forslagene meget konkrete: Fremover skal kunstig intelligens bruges til at screene internettet for farlige produkter til gavn for danske forbrugere og virksomheder og give myndighederne øgede kontrolbeføjelser, herunder at kunne træffe afgørelse om at blokere adgangen til netbutikker, der sælger farlige produkter. Regeringen vil i EU også arbejde for, at platformene får større ansvar for deres markedsføring.

Erhvervsministeren vil forbedre konkurrencesituationen
Et af vækstplanens initiativer handler om at hjælpe flere danske virksomhed med at bruge nettet som handelsplatform. Regeringen vil fortsætte initiativerne i programmet SMV:Digital, hvor virksomheder bl.a. kan få tilskud til rådgivning om e-handel og salg via platforme, vejledning om konkurrencereglerne og om, hvilke regler om e-handel virksomhederne skal være opmærksomme på. Regeringen udbygger programmet ved at vejlede om og give tilskud til grøn omstilling.

Dansk Erhverv ser meget positivt på disse forslag, som imødekommer vores ønsker om mere fair konkurrence. Det er dog vigtigt, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til kontrollen.

Bæredygtig e-handel
For at kickstarte den grønne omstilling på e-handelsområdet vil regeringen gennemføre et globalt innovationstjek, der skal afsøge innovative emballage- og logistikløsninger fra andre lande med en voksende e-handel. Der lægges op til at arbejde for fælles standarder i EU og afdækning af potentialer og barrierer for cykeldistribution i byerne.

Dansk Erhverv bakker op om initiativet og mener, at det er positivt, når vækst og udvikling får lov til at gå hånd i hånd med store klimaambitioner, og i dette tilfælde lægger vækstplanen op til at skabe viden og inspiration til nogle af de helt store udfordringer som f.eks. transport og emballage.

Vækstplan for handel og logistik (2020)

pdf

Download

Andre relevante fokusområder

Kontakt