Engroshandel (B2B)

Dansk Erhverv kæmper fortsat i trediveårskrigen mod afgifter

De fleste, der kender Dansk Erhverv, vil vide, at sænkelse af skatter og afgifter og fjernelse af afgiftsbøvl og byrder ligger højt på vores liste over mærkesager. Og det er ikke løgn, hvis man – som overskriften indikerer - beskriver indsatsen på fx afgiftsområdet som en trediveårskrig.

På agendaen

Kampen imod afgifterne har været - og er fortsat - et langt, sejt træk, og vi har i Dansk Erhverv taget mange sværdslag de seneste mange år, heldigvis med mange sejre for vores medlemmer undervejs. Og forhåbentlig flere i udsigte.

Vi kæmper derfor fortsat for at få reduceret afgifter og fjernet afgiftsbøvl, fordi vi i Dansk Erhverv stadig mener, at det på ingen måde er i orden, at vi stiller danske butikker og virksomheder over for så ulige muligheder for at konkurrere med vores udenlandske naboer, fx grænsebutikker, der ligger lige om hjørnet syd eller nord for grænsen, eller illegale bagmænd, som sælger slik og chokolade uden om det danske moms- og afgiftssystem. Og samtidig er det ikke kun unfair, men også decideret tåbeligt, at danske butikker og virksomheder udsættes for byrdefulde og bøvlede regler, som de skal bruge tid og ressourcer på at efterleve i stedet for at bruge tiden på at sælge varer, udvikle deres produktsortiment eller innovere deres forretning.

Afgifterne er en gigantisk sten i skoen for de danske butikker og grossister, og derfor kæmper vi i Dansk Erhverv fortsat for at få nedsat afgifterne på blandt andet slik og chokolade, spiritus, vin og øl og fjernet afgiftsbøvl.

Vil finanslovsforhandlingerne være det afgørende sværdslag i trediveårskrigen?

Oven på sidste års finanslov, som afspejlede nogle af Dansk Erhvervs ønsker på afgiftsområdet, heriblandt annulleringen af de planlagte prisstigninger på slik og chokolade, vin, alkoholsodavand og is, har regeringens udspil til finansloven for 2019 inkluderet en grænsehandelspakke på 135 mio. kr. til sænkelse af afgifter.

Mener vi i Dansk Erhverv, at 135 mio. kr. er nok? – Nej, vi mener, at det er et skridt i den rigtige retning, men vi håber selvfølgelig på, at de igangværende forhandlinger resulterer i en større pulje, som kan gøre et mere betydeligt indhug i grænsehandlen og den illegale handel.

Som et led i vores indsats mod afgifterne har vi derfor lavet vores egen grænsehandelspakke, som blandt andet består af en nedsættelse af afgifterne på slik og chokolade, spiritus og vin med hver 25 pct. Denne pakke håber vi, at finans- og erhvervsordførerne vil kigge på undervejs i de nuværende finanslovsforhandlinger.

Derudover har vi, som en del af Grænsehandelsalliancen sammen med Nærbutikkernes Landsforening, Landdistrikternes Fællesråd og DSK, haft foretræde for regeringens Skatteudvalg, hvor vi præsenterede de problemer, som grænsehandlen og den illegale handel skaber for butikker, virksomheder og lokalsamfund i hele landet. Løsningen på problemerne er ikke til at komme udenom: en sænkelse af afgifterne på ”magnetvarer” i grænsehandlen og den illegale handel er vejen frem for at trække handel tilbage til Danmark.

Ligeledes ser vi frem til, at de sidste resultater af det store bøvlopgør og saneringsarbejde, som Dansk Erhverv deltog i sidste år, udmøntes i regelændringer i det kommende forår. Vi ser blandt andet frem til den kommende sanering af konsumisafgiften, som forventes at træde i kraft i foråret 2019. Denne sanering vil gøre livet lettere for grossister og forhandlere af konsumis, fordi afgiftsberegningerne bliver mere enkle og overskuelige.

Dansk Erhverv helmer ikke: fair konkurrencevilkår er afgørende

Trediveårskrigen imod afgifter og afgiftsbøvl koster stadig blod, sved og tilnærmelsesvis også tårer, når man ser på de konsekvenser, som afgiftsområdet stadig har for danske butikkers og virksomheders mulighed for at drive forretning på ordentlige og fair vilkår.

Og frem mod finanslovsforhandlingernes snarlige afslutning, sætter vi i Dansk Erhverv stor lid til, at politikerne tager afgiftsproblematikken seriøst og sørger for at skabe lige konkurrencevilkår for danske butikker og virksomheder ved at gøre noget ved grænsehandlen, den illegale handel og fjerner resten af det bøvl, som det danske afgiftssystem i dag skaber.

At lukke øjnene for de konsekvenser, som afgifterne i dag har for danske butikker og virksomheder er ikke kun tåbeligt, det er også decideret uforsvarligt.

Andre relevante fokusområder

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.