Det illegale marked vokser

Danmarks høje afgiftsniveau giver mange almindelige danskere incitament til at købe illegalt indførte nydelsesmidler. Kriminelle bagmænd høster fordelene og undgår et afgiftssystem, der er ulogisk, bureaukratisk og ikke mindst administrativt tungt at håndtere.

På agendaen

De høje danske afgifter skubber ikke kun handlen med nydelsesmidler ud af Danmark. I en række år har et voksende illegalt marked fået karakter af at være organiseret, og de illegale bagmænd tager reelle markedsandele fra de danske butikker og grossister, der både betaler moms og afgifter samt bruger mange ressourcer på den øvrige administration og lovgivning.

Medierne bringer jævnligt historier om illegalt indført slik, hvor importører og forhandlere ikke har kunnet fremvise dokumentation for moms- og afgiftsafregning samt sporbarhed på produkterne. Samtidig har Skattestyrelsen og Fødevarestyrelsens kontroller gentagne gange resulteret i konfiskering af mange tons illegale varer, som er blevet opbevaret under tvivlsomme hygiejneforhold i lagerhaller og lokaler rundt om i landet.

Den illegale handel har været særligt udfordrende for slikbranchen, som på grund af mediernes fokus på de mange svindelsager med dårlige hygiejneforhold og manglende sporbarhed på produkterne har været til skade for en hel branche, som på grund af den illegale handel er blevet mistænkeliggjort.

Det er dog ikke kun professionelle svindlere, der bidrager til den stigende illegale handel i Danmark. Den illegale handel er blevet så almindelig en del af det danske samfund, at en fjerdedel af danskerne ikke tager klar afstand fra den illegale handel.

Da myndighedernes kontrol med illegale varer er udfordret af, at handlen foregår så forskellige steder som i kiosker, på arbejdspladser og på privatadresser, er der behov for en holdningsændring i det danske samfund, hvis vi vil den omfattende illegale handel med nydelsesmidler til livs. Det er kun ved at sænke afgifterne og dermed reducere incitamenterne til den illegale handel, at man for alvor kan komme den illegale handel til livs, og slå konsekvent ned på ulovlighederne.

Dansk Erhvervs analyse om illegal handel 2019

pdf

Download

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Handel

Tina Buur Johnsen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil