I en stadig mere globaliseret verdensøkonomi bliver det stadig vigtigere at kunne importere effektivt og opnå en nem adgang til udenlandske leverandører over hele verden. Dansk Erhverv har derfor lanceret begrebet ”importfokus”, fordi vi mener, at den danske import bør fremmes af det offentlige på lige fod med den danske eksport.

Danmarks Eksportråd, Danmarks Eksportkredit og de regionale væksthuse bør gøre mere for at hjælpe importbaserede danske virksomheder. Det gælder både i forhold til danske virksomheder såsom grossister eller detailhandlere, der importerer enten til slutsalg i Danmark eller til reeksport i udlandet, og danske fremstillingsvirksomheder, som importerer råvarer og komponenter til deres produktion.

Konkurrencen fra import af varer og tjenester bidrager også til at øge produktiviteten og værdiskabelsen i det danske samfund. OECD-studier har desuden vist, at importen tegner sig for en stadig større andel af værdien af Danmarks eksport. Dansk Erhverv er derfor i løbende dialog med de relevante danske myndigheder med henblik på at udvirke en bedre balance mellem eksportører og importører i den måde, som det offentlige hjælper og rådgiver danske virksomheder på, når de handler med udlandet.

Læs Dansk Erhvervs debatindlæg omhandlende at tiden er inde til importfremme

Andre relevante fokusområder