Danmark har et skatte-, moms- og afgiftsniveau, der er blandt verdens højeste og det danske forbrugsbeskatningsniveau lægger et stort pres på den danske økonomi, hvilket ikke mindst kommer til udtryk gennem en udbredt grænsehandel, såvel i fysiske butikker som på nettet.

Næsten halvdelen af de danske husstande grænsehandler mindst én gang om året, og blandt de mest populære grænsehandelsvarer er det (i Danmark) afgiftsbelagte slik og chokolade, sammen med sodavand og øl, der sælges i dåser uden pant.

Danskernes begejstring ved grænsehandlen nu nået et niveau, hvor der ikke blot tale om, at et smut ned i det lokale supermarked, bliver erstattet af en tilsvarende tur til et tysk supermarked, men i stedet antager en langt mere vidtgående karakter end blot køb af de traditionelle, afgiftsbelagte nydelsesmidler.

Konsekvensen er, at de summer danskerne grænsehandler for, medfører en konkurrenceforvridning, der har store konsekvenser for de danske handelsvirksomheders mulighed for at drive deres forretning.

En analyse af grænselukningen i foråret 2020 viser, at danske butikker går glip af en årlig meromsætning på mellem 3,5 og 5,8 mia. kr. på nydelsesmidler på grund af den høje grænsehandel. 

Selvom en række afgifter er blevet reduceret, senest pr. 1. april 2019, hvor afgifterne på øl og vin blev nedsat, kæmper de danske virksomheder fortsat med en række høje afgifter og med grænsebutikkernes omgåelse af både den europæiske emballageregulering og den tyske pantlovgivning. Tal fra EU-kommissionen vedr. danskernes skatter og afgifter på varer og services viser, at moms, skatter og afgifter i gennemsnit udgør knap 1/3 af det, danskerne betalte for en vare eller service i Danmark i 2017.

Det er noget højere end lande, vi normalt sammenligner os med. Danske virksomheder er med andre ord særdeles konkurrenceudsat, og det er nødvendigt at sikre danske virksomheder bedre rammevilkår, herunder at tage et opgør med det høje danske afgiftsniveau, for at trække omsætning og arbejdspladser hjem til Danmark.

Danskerne genoptog grænsehandlen, da grænserne åbnede igen

pdf

Download

Grænsehandelsanalyse 2020

pdf

Download

Analyse om Danskernes Grænsehandel 2020

pdf

Download

Analyse af grænsehandlen (nov. 2019).

pdf

Download

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Handel

Tina Buur Johnsen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil