Engroshandel (B2B)

Service er det nye sort i fremtidens B2B-virksomhed

Digitaliseringen og den teknologiske udvikling betyder ikke, at der bliver færre arbejdspladser end i dag, og mange B2B-virksomheder ser i den forbindelse positivt på fremtiden. Dette skal også ses i lyset af, at mange virksomheder bruger den nye teknologi til at frigøre ressourcer og udvide deres produktsortiment og udvikle nye serviceydelser, viser en ny analyse fra Dansk Erhverv.

På agendaen

B2B-virksomheder i engrosbranchen ser generelt positivt på medarbejdersituationen de kommende år sideløbende med den digitale udvikling. Den frygt, som nogle medarbejdere kan have for den teknologiske udviklings konsekvenser for deres jobsituation, bliver altså ikke understøttet af B2B-virksomhedernes forventninger til fremtiden. Dette viser en ny analyse fra Dansk Erhverv, som zoomer ind på digitaliseringens indflydelse på udviklingen i B2B-virksomheder i engroserhvervene. 

Analysen viser blandt andet, at knap halvdelen (45 pct.) af Dansk Erhvervs engrosmedlemmer forventer, at de har oprettet nye jobfunktioner om tre år som følge af den digitale udvikling. Omvendt forventer kun godt hver femte virksomhed (22 pct.), at de har nedlagt jobfunktioner om tre år som følge af digitaliseringen, mens tre ud af fire virksomheder (74 pct.) ikke forventer, at de har nedlagt jobfunktioner.

Der er altså markant flere virksomheder, der forventer, at de vil skabe job frem for at nedlægge job. 

B2B-virksomheder vil ansætte flere medarbejdere de kommende år 

Den generelle optimisme i forhold til medarbejdersituationen om tre år blandt virksomhederne i engrosbranchen bliver understøttet af, at flere virksomheder forventer, at de vil have flere medarbejdere om tre år som følge af den digitale udvikling end virksomheder, der forventer færre medarbejdere.

I Dansk Erhvervs B2B-analyse angiver godt hver fjerde virksomhed (26 pct.) således, at de forventer at have flere medarbejdere om tre år. De positive forventninger til antal medarbejdere er meget konstant på tværs af branchen. Kun knap hver tiende virksomhed (9 pct.) forventer, at de vil have færre medarbejdere end i dag som følge af digitaliseringen. Den resterende del af virksomhederne (57 pct.) forventer, at medarbejdersituationen vil være uændret om tre år.

Digitalisering har sat viden og service i fokus

Danske virksomheder er særdeles konkurrenceudsatte, blandt andet på grund af det høje lønniveau og høje omkostninger, der følger af et højt moms-, skatte- og afgiftsniveau i Danmark.  

I den internationale konkurrence ses derfor en tendens til, at andre virksomheder, herunder engrosvirksomhedernes kunder, køber varer i udlandet, hvor produktionsomkostningerne, bl.a. lønningerne, er lavere. Til gengæld efterspørger de viden, service og support fra de danske virksomheder. Tendenserne peger derfor på, at de danske B2B-virksomheder i høj grad skal satse på at udvikle deres forretning imod viden og service også i fremtiden. 

Fx angiver halvdelen (51 pct.) af Dansk Erhvervs engrosmedlemmer, at konkurrentbilledet de seneste tre år har ændret sig således, at deres kunder i høj grad kigger mod udlandet for at købe varer, hvor de er billigere, men til gengæld efterspørger know-how, service eller support hos danske virksomheder. 

Serviceydelser er afgørende for konkurrenceevnen

Udviklingen henimod mere fokus på serviceydelser og viden bliver understøttet af engrosvirksomhedernes oplevelse af, hvad digitaliseringen har betydet for deres virksomhed de seneste tre år.

Hér angiver godt halvdelen (51 pct.), at de har forbedret eller udbygget deres service over for kunderne, mens knap hver tredje virksomhed (30 pct.) har udvidet deres sortiment med nye produkter. Sidstnævnte gælder bl.a. især elektronik og medico/farma virksomheder, men også til en vis grad virksomheder der handler med maskiner og procesudstyr.

Og kigger vi tre år frem i tid, forventer mere end halvdelen af virksomhederne (59 pct.), at de har udviklet nye serviceydelser. 

Serviceydelser er således kernen i mange af fremtidens B2B-virksomheder. Dette bliver i høj grad også understreget af, at hele 88 pct. af virksomhederne er enige eller helt enige i, at serviceydelser er afgørende for, at de kan differentiere sig fra udenlandske konkurrenter. Endnu flere (91 pct.) af virksomhederne er enig eller helt enig i, at serviceydelser er afgørende for, at de kan have en konkurrencemæssig fordel i markedet og skabe resultater. Denne opfattelse gælder på tværs af engrosbranchen. 

Mangel på kompetencer er en barriere for udvikling

I dag er engrosbranchen især karakteriseret ved mange medarbejdere med en erhvervsuddannelse i bagagen (knap 45 pct. af de ansatte i branchen), hvilket er væsentligt mere end i det samlede erhvervsliv. Hovedparten af de erhvervsuddannede har en handelsuddannelse eller en kontoruddannelse bag sig.

I lyset af virksomhedernes forventninger til, at de vil ansætte flere medarbejdere de kommende år, og at de vil udvikle produkt- og ydelsessortiment som følge af , er det vigtigt, at vi i Danmark også fremadrettet uddanner til de behov, virksomhederne har sideløbende med digitaliseringen og den teknologiske udvikling for at fastholde og trække omsætning og arbejdspladser til Danmark. Det er derfor afgørende, at uddannelserne i Danmark er gearet til at skabe driftige og innovative medarbejdere med globalt udsyn til fremtidens erhvervsliv og arbejdsmarked.

Læs delanalysen Service er det nye sort i fremtidens B2B-virksomhed og den samlede analyse Den digitale B2B-virksomhed – Digitalisering som vejen til vækst i engrosbranchen. 

Service er det nye sort i fremtidens B2B-virksomhed

pdf

Download

Andre relevante fokusområder

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.