Har du forslag til en enklere fødevarebranche?

Oplever du besværlige fødevareregler? Så hører vi gerne fra dig. Dansk Erhverv får løbende mulighed for at komme med forslag til, hvordan regeringen kan forenkle regler og fjerne administrativt bøvl for fødevarebranchen i Danmark.

På agendaen

Arbejder du i fødevarebranchen, og oplever du regler, der begrænser dit og dine kollegaers arbejde - som måske pålægger virksomheden unødige omkostninger? Regler, som er svære at forstå, bøvlede at efterleve, og som ikke giver mening i praksis? Og oplever du udfordringer, fx når du skal udføre administrative opgaver som indberetninger, registreringer mv.? Så vil Dansk Erhverv altid gerne høre fra dig.

Regelforenkling på nationalt niveau
Dansk Erhverv får løbende mulighed for at komme med forslag til, hvordan regeringen kan forenkle regler og fjerne administrativt bøvl i fødevarebranchen, fx har vi repræsentanter siddende i Erhvervslivets EU- og regelforum under Erhvervsministeriet. 

Regelforenkling på EU-niveau
Også på europæisk plan stiller Dansk Erhverv forslag til forbedring af den eksisterende EU-lovgivning, fx via Kommissionens REFIT-platform, men også via vores europæiske brancheorganisation EuroCommerce. Dansk Erhverv har desuden givet input til en rapport fra EU’s SME Envoy-netværk, som samler en række forslag til Kommissionen, der kan bidrage til at forbedre det indre marked for små- og mellemstore virksomheder.

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Handel

Jeppe Rønnebæk Kongsbak

Chefkonsulent
Medarbejderprofil