IT og tele

Ensartede logningsregler

I Danmark kræver logningsreglerne, at teleskaber og internetudbydere gemmer oplysninger om alle danskeres brug af telefon og internet et år tilbage i tiden. Den praksis er i strid med en EU-dom, og danske virksomheder befinder sig derfor i et juridisk limbo. Justitsministeren har varslet ny lovgivning på området, men det kan blive en dyr affære for virksomhederne hvis reglerne ændres igen når en europæisk løsning er klar. Derfor kæmper Dansk Erhverv ikke blot fælles europæiske retningslinjer på området, men i lige så høj grad for, at de bliver koordineret med dansk lovgivning.

På agendaen

Dansk Erhverv håber med EU-besøg på koordinering af lovgivningen

I november drog Dansk Erhverv sammen med en række erhvervsorganisationer til EU-kommissionen med henblik på at speede lovgivningsprocessen på logningsområdet op. Det skete som en konsekvens af to begivenheder. Først det så ud til, at EU-kommissionen ikke kunne nå at blive færdig med lovgivningsarbejdet før tidligst 2020. Dernæst justitsminister Søren Pape Poulsen beslutning om, at Danmark ikke længere kan vente på fælles logningsregler, og at han derfor vil indføre danske regler for masseovervågning.

Som beskrevet, kan det øge omkostningsbyrden for teleselskaber og internetudbydere unødigt, da de risikerer først at skulle tilpasse sig nye nationale regler, for derefter at ændre praksis igen når de europæiske retningslinjer bliver vedtaget. Dansk Erhverv håber meget på, at vores opråb til EU-kommissionen vil indbyde til dialog med de enkelte medlemslande om best-practice, så vi gør processen så gnidningsfri for virksomhederne som muligt. Det vil ikke blot gavne de involverede parter, men også den enkelte EU-borger.

Læs baggrunden ”EU-besøg lægger nyt pres på justitsministeren om ulovlig tele- og internetovervågning

Vigtig viden om logningsreglerne

Diskussionen om logningsreglerne bliver ved med at være aktuel i både Danmark og EU, særligt efter EU-Domstolens dom i Watson/Tele2-sagen. Nedenunder finder du et overblik overfor.

  • Logningsbekendtgørelsen hvis fulde titel er ”Bekendtgørelse om udbydere af elektroniske kommunikationsnets og elektroniske kommunikationstjenesters registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik” pålægger alle teleselskaber og internetudbydere at gemme oplysninger om danskernes brug af telefoner og internet i et år. Disse oplysninger kan mod en dommerkendelse udleveres til politiet og efterretningstjenester, hvis strafferammen for lovovertrædelsen er på mindst seks år.
  • Den danske lovgivning på området blev indført af den daværende justitsminister Lene Espersen (K) den 15. september 2007, som led i Terrorpakke II.
  • Selvom al brug af fastnet- og mobiltelefon samt internet og e-mail bliver registreret, gemmes indeholder af samtalerne og skriverierne ikke. Også udlændinge logges.
  • For nogle år siden beregnede telebranchen, at der blev samlet mindst 100.000 registreringer sammen om hver eneste dansker.
  • I 2014 afgjorde EU-Domstolen, at EU’s logningsdirektiv, som den danske indsamling bygger på men går videre end, var ulovlig. Beslutningen byggede på, at direktivet er et for omfattende og alvorligt indgreb i retten til privatlivets fred og ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til beskyttelse om personoplysninger. På den baggrund ophævede daværende justitsminister Karen Hækkerup (S) den sessionslogning, hvor oplysninger om danskernes brug af nettet automatisk blev indsamlet.
  • 17. marts 2016 besluttede justitsminister Søren Pind Venstre-regeringens at droppe forslaget om at genindføre og udvide overvågningen af tele- og internettrafikken i Danmark. Det skete som konsekvens af 25 branche- og interesseorganisations fælles advarselsopråb om masseovervågning af danskerne, og de milliarder af kroner loven ville koste tele- og internetudbyderne.
  • 21. december 2016 gav EU-Domstolen den svenske telekoncern Tele2 ret til at nægte at indsamle og gemme data om svenskernes brug af telefoner og internet, fordi det var masseovervågning. Dommen er også kendt under navnet Watson/Tele2-sagen, og fastlagde i alt sin enkelthed, at kun under visse meget strenge omstændigheder er logning tilladt under EU-retten. For uddybning læs mere: her
  •  I marts 2017 erkendte justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i et samråd i Folketinget, at den danske logning er ulovlig. Det blev dog afvist at ophæve dataindsamlingen, før ny lovgivning var på plads, fordi både politi og efterretningstjenester har brug for oplysningerne.
  • En lovændringen var på regeringens arbejdsprogram til februar 2018, men blev i foråret udsat til februar 2019.

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Rådgivning & Videnservice

Poul Noer

Chefkonsulent
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.