IT og tele

It-sikkerhed

Alle virksomheder er digitale virksomheder, og it-sikkerhed er derfor selve forudsætningen for digitaliseringen, og et fælles ansvar for virksomheder, myndigheder og borgere.

På agendaen

It-sikkerhed er forudsætningen for at høste gevinsterne af digitalisering, og er et fælles ansvar for myndigheder, virksomheder og borgere: Myndighederne i Danmark og i EU har ansvaret for at sikre klare regler og lovgivning, der mindsker truslerne mod data og kritisk infrastruktur. Virksomheder skal gardere sig for at passe på forretnings- og kundedata og leve op til både tillid og regler. Og for borgere er det en selvstændig samfundsopgave at udvikle en kultur, hvor datasikkerhed og sikker adfærd på internettet er en naturlig del af dagligdagen.

Dansk Erhverv foreslår bl.a.:

  • En nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed der omfatte alle myndighedsniveauer.
  • Børst støvet af Datatilsynet. Der er brug for et proaktivt Datatilsyn med også tekniske kompetencer der kan fungere som videns- og formidlingscenter ift landets virksomheder.
  • KL, Danske Regioner og staten skal i en årlig redegørelse synliggøre deres arbejde med informationssikkerhed, herunder deres implementering af ISO27001.
  • At der etableres én fælles digital indgang for indberetning af sikkerhedshændelser til myndighederne. I dag er det for svært for virksomhederne at gennemskue, hvordan de skal indberette cyberangreb og brud på it-sikkerheden, og området er derfor præget af mørketal. Aktuelle viden om angreb vil styrke det forebyggende arbejde hos politiet og i erhvervslivet. I dag kigger vi i bakspejlet, når vi ser på it-sikkerhed – vi har brug for at navigere gennem forruden. 

Andre relevante fokusområder

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.