IT og tele

Nyt teleforlig for et digitalt Danmark

Samtlige af Folketingets partier står bag et nyt teleforlig. Det er meget prisværdigt, at alle partierne hermed støtter en markeddrevet udrulning og teknologineutral regulering af Danmarks digitale infrastruktur. Men Dansk Erhverv savner flere konkrete tiltag for at fjerne barrierer for investeringer i fremtidens digitale Danmark. Det skal der til, for at borgere og virksomheder også fremover får gavn af vores stærke position på området.

På agendaen

Telebranchen har været reguleret efter et politisk forlig fra 1999. Det har tjent Danmark godt ved at stå vagt om en markedsdrevet udrulning og teknologineutral regulering af sektoren. Men det har trængt til en række justeringer, så det kan bane vejen for fx det ultrahurtige 5G-mobilnet og en åbning af de lokale fibernet.

Det nye teleforlig bidrager til at forankre telepolitikken i nogle fornuftige grundprincipper. Det skal fortsat være de private virksomheder, der driver udviklingen og udruller digital infrastruktur, og myndighederne skal forholde sig neutralt til virksomhedernes valg af teknologi.

Partierne er også enige om at fjerne nogle af de byrder, som teleselskaberne møder, når de skal udbygge deres infrastuktur til mobil-og fastnetforbindelser. Kommunerne skal reducere sagsbehandlingstiderne for byggesager og nedbringe priserne for leje af offentlig jord, master og bygninger til opsætning af sendeudstyr.

Teleforliget mangler dog konkrete tiltag, fx for at øge konkurrencen og give valgfrihed for forbrugerne ved at åbne de lokale og regionale fibernet. Dansk Erhverv arbejder derfor forsat på, at der kommer flere konkrete tiltag i telepolitikken til gavn for det digitale Danmark.

Analyse notat - Produktivitetsvækst i telekommunikation

pdf

Download

Konjunkturblik_Branchenøgletal for telekommunikation_19.3.18

pdf

Download

Telebranchen har fået gang i væksten igen

pdf

Download

Nr. 65 3-dobling af mobildata på 2 år

pdf

Download

En fremtidssikret digital infrastruktur: IT-Branchens og Dansk Erhvervs indspil til et nyt telepolitisk forlig

pdf

Download

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation: Dansk Erhvervs Perspektiv 2017, #11

pdf

Download

Andre relevante fokusområder

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.