Medieforhandlinger

Regeringen indkalder til medieforhandlinger i 2021. Dansk Erhverv har 16 konkrete anbefalinger, som kan bidrage til at styrke dansk indhold i fremtiden.

På agendaen

Vi står med en historisk stor udfordring i forhold til at fastholde kulturel sammenhængskraft i Danmark og bevare grundlaget for en fælles demokratisk samtale. Både trykte og elektroniske medier er udfordret af en globalisereret medieverden, der lægger pres på ellers stærke og velfungerende forretningsmodeller, som sikrer, at befolkningen har adgang til en bred mangfoldighed af medier og indhold.

Regeringen har varslet, at der skal forhandles en ny medieaftale i 2021. Opgaven i de kommende medieforhandlinger bliver at finde veje til at fastholde en robust og engagerende dansk stemme i et stadigt mere internationaliseret mediebillede og samtidigt omfavne det gode indhold, som krydser landets grænser til glæde for de danske forbrugere.

Dansk Erhverv har givet 16 konkrete anbefalinger, som kan bidrage til at styrke dansk indhold i fremtiden. Anbefalingerne fordeler sig på disse temaer:

  • Public Service-Puljen skal bidrage til et sundt og sammenhængende økosystem
  • der skal være balance mellem DR og de privatejede aktører
  • der skal være fair og lige vilkår i konkurrencen med platformstjenester
  • digitalt publicistisk indhold skal ligestilles med nulmoms.

En stærk dansk mediefremtid - Dansk Erhvervs anbefalinger til en ny medieaftale

pdf

Download

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Rådgivning & Videnservice

Charlotte Enevoldsen

Fagchef for medier og kreative erhverv
Medarbejderprofil