;

Vi står med en historisk stor udfordring i forhold til at fastholde kulturel sammenhængskraft i Danmark og bevare grundlaget for en fælles demokratisk samtale. Både trykte og elektroniske medier er udfordret af en globalisereret medieverden, der lægger pres på ellers stærke og velfungerende forretningsmodeller, som sikrer, at befolkningen har adgang til en bred mangfoldighed af medier og indhold.

I starten af februar 2022 præsenterede regeringen sit mediepolitiske udspil. Dansk Erhverv hilser flere af forslagene velkommen, men ser dog også bekymringer ved udspillet:

  • Det skaber skæve konkurrencevilkår, at nogle medier er omfattet nulmomsbestemmelsen, mens andre ikke er. Dansk Erhverv mener, at der bør indføres nulmoms for alle digitale publicistiske medier.
  • Ligeledes skaber det skæve konkurrencevilkår, at DR gratis stiller store mængder indhold til rådighed for YouTube. Dansk Erhverv efterspørger, at regeringen skaber klare rammer for tilgængeliggørelse af offentligt støttet indhold som f.eks. DRs indhold på platformtjenester.
  • Det er vigtigt at sikre balance mellem DR og kommercielle aktører. For at sikre denne balance, er det afgørende, at DR øger sin udlægning af produktion, og Dansk Erhverv mener, at den skal udgøre minimum 20 pct. af DR’s økonomiske ramme mod 14 pct. I dag.
  • Dansk Erhverv mener, at det er meget problematisk, at regeringen vil benytte Public Service-puljen til at almengøre overenskomsterne og gennemføre et kædeansvar for underleverandører i strid med den danske model. Ordentlige arbejdsforhold sikres bedst gennem direkte forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter og ikke gennem påtvungne overenskomster m.m.

Læse mere her: Medieudspil: Gode takter, men også skæve konkurrencevilkår

Læs Dansk Erhvervs anbefalinger til en ny medieaftale: En stærk dansk mediefremtid

Andre relevante fokusområder

Kontakt

IT, tele & medier

Poul Noer

Fagchef for telepolitik
Medarbejderprofil