Formand, Le Gammeltoft (CEO, Heartbeats)

Kvindelige iværksætteres potentiale skal indfries

For Le er ligestilling et uundgåeligt emne, når der diskuteres iværksætterpolitik. Der skal gøres op med den skæve kønsbalance i iværksættermiljøet, og andelen af venturekapital til kvindelige iværksættere skal op på niveau med mændene. Desuden skal vi blive bedre til at tale om, hvordan vi kan skabe bedre familie- og barselsforhold for iværksættere.

Derfor ønsker Le at sætte fokus på alsidighed i iværksætteri:

Iværksætteri har fået en ensformig branding, så enten er man rockstjerne, unicorn eller bæredygtig. Med den kasseformede tænkning, så taber vi rigtig mange iværksættere på gulvet. Det er spild af talent.”

 

Le har selv kunne se udfordringen ved at være en iværksætter, der ikke falder i top 3 kategorien af, hvad der er smart lige nu. Det har betydet, at der ikke har været nogen at spejle sig i:

Vi mangler alsidighed på iværksætterscenen. Man behøver ikke have skabt 2000 arbejdspladser, 10 arbejdspladser er også en succes. Vi skal kunne pege på alle typer iværksættere, og synes, at de gør det godt.”

 

Ifølge Le er danske iværksætters største udfordring at skaffe kapital. Derfor vil hun med panelet se på, hvordan det kan gøres mere attraktivt at investere i iværksætteri for privatpersoner. Et godt iværksættermiljø kræver et sammenhængende kapitalmarked.

”Jeg er meget stolt af det panel, som vi har sammensat. Der er mange forskellige iværksættertyper repræsentereret i panelet, og alle kommer med gode erfaringer og frustrationer, der kan gøre Danmark til Verdens Bedste Iværksætterland. Vi skal have panelet til at huske tilbage på, hvordan deres succes blev til."

  

Jakob Neua Nørgaard (CEO, Estaldo)

Iværksættere skal kunne hente risikovillig kapital på børsmarkedet

Alt for få små og mellemstore virksomheder henter kapital på det danske børsmarked, og det er en skam for det er en god vej til realisering af vækstplaner. Ifølge Jakob skal det være lettere for iværksættere at børsnotere virksomheden:

Som det er i dag, er der en kæmpestor risiko ved at børsnotere sin virksomhed. Virksomhedens ejere risikerer at skulle betale lagerbeskatning af sine aktier i virksomheden. Penge som ejeren ikke nødvendigvis har, og derfor må låne penge for at kunne betale med risiko for at kursværdien af aktierne falder – måske endda til under det beløb, som virksomhedsejeren har betalt i skat. Det afholder iværksættere for at børsnotere virksomheden på trods af at det er en god måde at rejse kapital på.”

 

Ifølge Jakob er den største udfordring for danske iværksættere, at junglen af regler og regulering, gør det svært at navigere, når man skal starte og drive en virksomhed:

Kapital er en forudsætning for, at iværksætteres livsværk kan vokse, men et stort regelværk af skøre ting, gør det enormt vanskeligt for små virksomheder at indhente den nødvendige kapital til skalering. For at sikre et godt iværksættermiljø i Danmark, er vi nødt til at skabe et mere sammenhængende kapitalmarked.”

 

Derfor er det vigtigt for Jakob, at panelet får set ind i en række regler, der i øjeblikket gør det svært for iværksættere at gøre deres arbejde:

Jeg håber, når vi løfter i samlet flok, at vi kan komme en række regler og bøvl til livs. Fordi panelet er sammensat så bredt, som det er, kommer vi til at afspejle alle de udfordringer, som danske iværksættere står overfor. Det er en kæmpe styrke og det betyder, at vi kan komme de udfordringer alle har til livs.”

   

Stine Mølgaard Sørensen (Co-founder, Radiobotics)

Det offentlige skal teste nye innovative løsninger fra startups

Stine brænder for at få det offentlige til at teste nye innovative løsninger fra startups. Staten har i kraft af sin rolle som Danmarks største indkøber et ansvar for at købe og teste løsninger fra iværksættere:

Statens indkøb har stor signalværdi, og vil derfor kunne hjælpe iværksættere til international succes. Den offentlige sektor skal derfor i højere grad være villig til at tro på iværksættere, og det offentlige system skal være gearet til at hjælpe iværksættere på vej. Jeg drømmer om en offentlig villighed for et mere udbredt offentligt-privat samarbejde, hvor der testes nye ting og skabes et bedre marked for iværksættere.”

 

Stine mener, at én af vores største barrierer i Danmark for at få flere til at starte virksomhed, er kapitalkravet for at stifte et selskab samt manglende oplysning om iværksætteres muligheder:

For dem der gerne vil være iværksættere, er kapitalkravet for at etablere et selskab ofte en stor udfordring. Derfor skal vi have sat kapitalkravet for anpartsselskaber ned, så der skabes incitament til at skabe virksomhed i Danmark. Derudover oplever jeg, at mange grønne iværksættere mangler oplysning omkring midler, vækstinitiativer og hvordan de skal komme i gang.”

 

Ifølge Stine bliver ambitionerne på iværksætterpolitik hurtigt for brede og ukonkrete:

Jeg tror, at langt de fleste kan blive enige om, at vi har brug for at justere rammeaftaler for iværksættere og se på generelle kulturændringer, men visionerne skal konkretiseres, så vi kan se effekterne af vores politik leve ude i samfundet. Det tror jeg, at det stærke hold, der er samlet i Dansk Erhvervs iværksætterpanel, kan få til at ske.”

  

Jesper Theil Thomsen (CEO, SOUNDBOKS)

Danske iværksættere skal have større ambitioner

Jesper mener, at danske iværksættere mangler ambitioner for deres virksomheder. Danmark har brug for, at de danske iværksættervirksomheder tager det næste skridt og udvikler sig til at blive store vækstvirksomheder:

Flere iværksættere skal sætte sig større mål, så de kan skalere. Det er iværksætterne, der bidrager med ny viden og fremtidens arbejdspladser. Men det kræver, at vi skaber et sundere økosystem for iværksættere i Danmark, hvor finansieringen ikke fokuserer på milestones, men i stedet giver ro til virksomhedens udvikling. Vi har for få folk i Danmark, der forstår værdien i at investere i iværksætteri. Dét er en barriere for iværksættervirksomheders udvikling.”

 

Denne hæmsko for virksomheders udvikling mener Jesper hænger sammen med de udfordringer, der er i forbindelse med at få studie og arbejde til at hænge sammen:

Jeg er særligt optaget af at udvikle unge talenter, der hvor potentialet er stort. Desværre er det svært for de unge at kombinere arbejde med en universitetsuddannelse. Det betyder, at de unge er tvunget til at vælge, og det synes jeg er enormt ærgerligt. For en kombination af de to ting, giver os den mest kvalificerede arbejdskraft i fremtiden."

 

Samtidig er tiltrækning af attraktiv udenlandsk arbejdskraft vigtig for Jesper:

"Det er svært for danske virksomheder at tiltrække dygtig udenlandsk arbejdskraft. Det er især svært at ansætte folk uden for EU. Gode ansatte skaber værdi, og derfor skal det være mere attraktivt for de dygtigste folk ude i verden at komme til Danmark for at arbejde i danske startups.”

   

Mia Wagner (Co-founder, Nordic Female Founders)

Det skal være mere tilgængeligt at investere i iværksætteri

Mia arbejder for at øge diversiteten i dansk iværksætteri, fordi hun mener, det vil skabe et dansk erhverv i bedre balance med plads til alle. Derfor ligger det hende på sinde at få fokus på, hvad der kan gøres, for at det bliver nemmere at være kvindelig iværksætter i Danmark.

 

”Der er alt for stor forskel på mænd og kvinders vilkår inden for iværksætteri. Lige nu spiller mænd og kvinder slet ikke på samme spilleplade. Jeg brænder for at få øget ligestillingen. Lige nu får kvinder en utroligt lille del af den kapital, der investeres i nye virksomheder. Det skal vi have lavet om på. Kvinder skal også have mulighed for at få de vigtige investeringer, der kan gøre, at deres virksomheder for alvor blomstrer.”

 

En af de største udfordringer for de danske iværksættere er ifølge hende, at investeringer i iværksætteri lige nu er noget, der er fjernt for mange danskere.

”Det skal være mere tilgængeligt at investere i iværksætteri. Vi har blandt andet som mål for vores egen virksomhed at gøre det at investere i iværksætteri mere tilgængeligt for bredden, herunder kvinder. Vi vil modne investorer og give plads til mikro-investeringer. Hvis vi skal lykkes med at gøre Danmark til Verdens Bedste Iværksætterland, bliver vi nødt til at gøre plads til, at vi i højere grad kan investere i hinanden.”

Mia ser frem til at være en del af advisory boardet og går ind til arbejdet med store ambitioner om at rykke noget her og nu:
”Jeg drømmer om og vil arbejde aktivt for, at vi kan komme med nogle konkrete tiltag, der har en reel effekt i jagten på at gøre Danmark til en unik og stærk iværksætternation. Det er der helt sikkert potentiale til.”

Rasmus Schmiegelow (CEO & Founder, Goodiebox)

Det skal være lettere for danske iværksættere at komme ind i et vækstforløb

Rasmus brænder for at sætte fokus på, hvor vanskeligt det er for danske iværksættere at komme ind i et vækstforløb. Danmark er blandt andet bagud, når det kommer til at skabe gode rammer for iværksættere og investeringer. Rasmus mener, at virksomheder er dybt afhængige af den risikable satsning, som investorer kan ligge i virksomheden:

Vi ligger langt bagefter en række af vores nabolande, som vi ellers normalt sammenligner os med, når det kommer til funding. Der skal være langt større fokus på, hvordan virksomheder kan skaffe kapital, hvis vi skal bygge de næste vækstsuccesser i Danmark. Vores land er bygget af små virksomheder og iværksættere. Det er dem, der holder hjulene i gang.”

 

Foruden risikovillig kapital mener Rasmus, at danske iværksætters største udfordring er at tiltrække de rigtige talenter:

Danmark er et for lille land til ikke at tænke internationalt. Det gælder både når det kommer til kunder, men også til ansatte. Jeg tror desværre, at retorikken over for udlændinge og udenlandsk arbejdskraft hæmmer muligheden for at tiltrække attraktiv arbejdskraft til Danmark. Det er et kæmpe problem, for vi mister en masse talent, som vi ellers kunne få glæde af i Danmark.”

 

Rasmus er glad for, at man nu giver mikrofonen til iværksætterne:

Panelet har en stor opgave, for vi skal samle fokusområder fra alle startups i Danmark, så vi med større styrke fra politisk hånd, kan få fokuseret på, hvad dansk erhvervsliv har brug for. Hvad iværksætterne har brug for, ved iværksætterne bedst selv.”

  

Suzanne Lauritzen (CEO, raffle.ai)

Det skal lukrativt for investorer at satse på iværksættere

For Suzanne er det vigtigt, at der er økonomisk incitament til at investere både i unoterede og noterede virksomheder:

Det er en udfordring for langt de fleste iværksættere at skaffe kapital, det bunder i, at det ikke er lukrativt nok for investorer at investere i iværksættere i Danmark. Vækstfonden Ventures er den største venturekapitalfond i Danmark. Det er jo helt vanvittigt, at den største venturekapitalfond i Danmark er offentligt. Hvis man gav private investorer incitament til at satse på iværksættere, så er jeg sikker på, at det vil give langt flere penge til den danske statskasse i sidste ende.”

 

Suzanne mener, at det særligt er mere lukrative skatteforhold, som vi kender fra udlandet, der giver investorer incitament til at satse på iværksættere:

”De ambitiøse iværksættervirksomheder søger udenlands, hvor der er langt mere attraktive investorskatteregler. Det betyder, at Danmark mister de gode vækst-cases, når først de er blevet ”voksne”. Det skyldes bl.a. den lave værdisætning, der er i Danmark, sammenlignet med andre lande, og den kultur som danske investorkredse praktiserer, hvor der kun er fokus på bundlinje i stedet for vækst og skalerbarhed. Jeg oplever slet ikke den samme modvilje til at investere i iværksættere hos udenlandske investorer. De er langt mere visionære."

 

Suzanne glæder sig til at omsætte sine politiske visioner til konkrete forslag i samarbejde med resten af panelet:

Jeg har aldrig været minister, men jeg kunne forestille mig, at det kan være svært at have overblikket over alle detaljer. Politikerne er afhængige af input fra dem, der oplever udfordringerne på egen krop.”

  

Michael Stadi (CEO, FOM Technologies)

Iværksættere skal have adgang til talenter

For Michael er det afgørende, at der kommer større fokus på iværksætternes adgang til talenter. Fortællingen om Danmark som iværksætterland skal udover landets grænser og tiltrække talenter fra hele verdenen:

Det er vigtigt for iværksætteri, at vi har adgang til talenterne. Medarbejdere er med til at forme virksomheden, og de er en afgørende faktor for, at iværksættervirksomheden bliver en succes. Derfor skal vi øge talentmassen hos iværksættervirksomheder, som dermed får bedre muligheder for at opfinde nye forretningsideer, der kan holde det etablerede erhvervsliv til ilden og selv skalere og skabe arbejdspladser i Danmark.”

 

Derudover mener Michael, at det er for svært for både erfarne og uerfarne iværksættere, at tiltrække kapital:

Der mangler risikovillighed, og magten og kapitalen er på nuværende tidspunkt centraliseret i Vækstfonden. Derfor skal der skabes incitament til at investere i virksomheder. Kapital er afgørende for at iværksættervirksomheder kan vokse.”

 

Michael glæder sig derfor til at være med til at skubbe tingene i den rigtige retning:

Hvis vi som samfund siger, at vi gerne vil iværksætteri, så tror jeg det er en stor fordel at starte med at lytte til iværksætterne. Jeg håber derfor, at Dansk Erhvervs panel kan være med til at skubbe tingene i den rigtige retning.”

  

Birgitte Wuth (ejer, WUTH)

Det skal være lettere at springe ud i livet som iværksætter:

Birgitte brænder for at gøre det lettere for iværksætterdrømme at blomstre. Hun mener, at der er brug for et bedre greb, så det bliver nemmere at tage springet ud i tilværelsen som iværksætter:

Danske iværksætteres største udfordring er at komme i gang. Der er masser af gode ideer og gode forretningsmodeller, men dét at tage springet og realisere sine drømme, er det sværeste. Derfor skal vi have et bedre iværksættermiljø og en bedre iværksætterkultur i Danmark, hvor vi sørger for at udnytte den talentmasse, som vi ved, at vi har.”

 

Ifølge Birgitte er det også uvisheden og udsigten til en mindre stabil tilværelse, som afholder folk mfra at starte virksomhed:

Det svære er, hvornår og hvordan man siger sit gode job op med pension og kaffeordning, til pludselig at stå på egne ben og leve af ingenting. Vi understøtter ikke iværksætternes ambitioner godt nok i Danmark. Det skal vi have ændret på.”

 

Ejeren af WUTH har store ambitioner for panelet for Verdens Bedste Iværksætterland:

Jeg håber, at vi med vores tyngde, kan få indstillet regeringen på, at hjælpepakkerne, der bliver udbetalt i forbindelse med COVID-19, kun er ét skridt på vejen. For økonomiens skyld er vi nødt til at give iværksætterne medvind. Det er iværksætterne, der skaber fremtidens arbejdspladser. Desuden har jeg et håb om, at mindre virksomheder også skal prioriteres fra politisk hånd.”

  

Jakob Bech Benediktson (CEO, Lasso X)

En mere retvisende fortælling om iværksætteri kan skabe diversitet i feltet

Der er et behov for, at der bliver skabt flere iværksættervirksomheder i Danmark, og den udfordring mener Jakob, at man skal gribe ved roden:

Der er behov for at løfte den generelle iværksætterlyst. Vi skal have nye generationer ind i iværksættermaskinen, og så skal vi udbrede fortællingen om, at iværksætterlivet kan være et godt alternativ til livet som lønmodtager. Et liv, hvor man ikke behøver at arbejde 24 timer i døgnet, og hvor man stadig kan nyde tid med sin familie.”

 

For Jakob er det vigtigt, at budskabet om at starte virksomhed blødes op, så der kan komme mere diversitet i feltet. Han mener nemlig, at fortællingen om den altid arbejdende iværksætter er misvisende:

Iværksætteri brandes som et erhverv, hvor hvis ikke man slider sig selv op, så er man ikke en rigtig iværksætter. Det synes jeg ikke kan være rigtigt. Derfor skal vi bløde budskabet op: Iværksætteri handler om at gøre det, som man brænder for.”

 

Desuden mener Jakob, at det skal være lettere at være ansvarlig iværksætter:
”Det er vigtigt, at iværksætterne tager ansvar for verden omkring os. Det skal være lettere at arbejde på de rigtige ideer – der skaber den rigtige karma. Det kan være, at man brænder for grøn omstilling eller teknologi, der på en anden måde kan gøre vores samfund bedre. På den måde tror jeg, vi får et bedre – og sundere – erhvervsliv. Derfor tror jeg, at det er vigtigt, at vi motiverer startups til at tænke i disse retninger fra starten af.”

 

Jakob er håbefuld på panelets vegne:

Jeg går ind med et åbent sind, og så glæder jeg mig til at se hvilken retning det får. Der er ingen tvivl om, at der er en lang række parametre, som vi kan forbedre for at give iværksætterne bedre betingelser i Danmark.”

  

Jan Ståhlberg (CEO, SiliconHagen)

Det skal være lettere at være iværksætter:

Jan mener, at der er brug for at rive hele det fundament op, der udgør den danske iværksætterscene i dag - der mangler fornyelse. Iværksætterrejsen skal i stedet gentænkes, så den afspejler nutidige forhold, Jan vil med sin erfaring fra at stifte virksomhed i UK gerne se lignende forandringer i Danmark:

Iværksætterfundamentet er lagt for alt for mange år siden og ikke fulgt til dørs siden da. Det skal omtænkes til tidssvarende forhold, men endnu vigtigere skal det tilpasses fremtiden. Det nye fundament skal sikre, at det bliver lettere at være iværksætter, bl.a. ved at sikre incitament til samarbejde. Samarbejde med andre betinger vores indsats. Det skal også ses som en opsang til danske iværksættere - vi skal kunne se indad.”

 

For Jan er danske iværksætteres største udfordring at navigere i bureaukratiske og ikke-tidsvarrige systemer. Alt fra at oprette virksomhed til at få kapital, til skatteforhold og alt der kommer derefter, er stopklodser for iværksættere:

Vi vil som iværksættere enormt gerne give noget tilbage til samfundet, men det er simpelthen for svært at holde sig kørende som iværksætter i Danmark. For mig at se er missionen klar, vi bliver nødt til at sikre, at det bliver lettere for iværksættere at skabe vækst, arbejdspladser og bedre muligheder i Danmark. Iværksættere skal have adgang til risikovilligkapital, og skat- og moms skal gøres nutidigt, så iværksætterne kan skabe vækst og give tilbage til samfundet.”

 

Jan ved, at det bliver hårdt, men håber at han sammen med panelet kan løfte Danmarks iværksætterpotentiale:

Jeg glæder mig til at gøre Danmark til Verdens Bedste Iværksætterland, og det kan vi, for vi har alle forudsætningerne for at nå det mål. Iværksætteri skal være et lige så gængs valg som alt muligt andet. Nu skal vi omsætte tale til handling.”

   

Jarl Vindnæs (stifter, Stykka)

Der er uindfriet potentiale i udenlandsk arbejdskraft

Ifølge Jarl er der et stort potentiale i at give iværksættervirksomheder bedre mulighed for at hente udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Derfor skal det være lettere at rekruttere talenter til danske vækstvirksomheder:

Startups er ofte internationalt forankrede, og derfor er der stort potentiale i at flytte arbejdskraft på tværs af landegrænser. Danske iværksættere skal have lettere ved at rekruttere talentmasse fra udlandet. Bedre adgang til udenlandsk arbejdskraft, kan tilføre stor værdi til danske startups, der kan have svært ved at konkurrere med større virksomheder om talentmassen.”

 

Jarl mener, at der største potentiale for at styrke danske iværksættere er at skabe attraktive forhold for talenter:

Jeg er stolt over at bo i et land, hvor det er forholdsvist nemt at starte virksomhed, så min ja-hat er temmelig stor, men det er svært for danske iværksættervirksomheder at finde de rigtige talenter og holde på dem. Desuden er svært for udlændinge at flytte til Danmark, og jeg har derfor et stort ønske om mere fri tilgængelighed til dygtig arbejdskraft fra udlandet. Der er et stort uindfriet potentiale.”

 

Som vækstvirksomhed har Jarls virksomhed oplevet corona-hjælpen til erhvervslivet som utilstrækkelige, hvilket er én af årsagerne til, hans engagement i panelet for Verdens Bedste Iværksætterland:

Vi bliver tudet ørene fulde om, at vi skal have mange flere iværksættere i Danmark. Derfor er det et rigtig ærgerligt signal, når politikerne ikke holder hånden under iværksættervirksomheder i krisetider. Vi har mere eller mindre stået fuldstændig på egen hånd. Derfor glæder jeg mig over, at Dansk Erhverv har nedsat et panel, hvor vi kan ændre frameworket. Vi skal støtte unge iværksættere, og det gør vi ved at skabe opmærksomhed og sætte fokus på de udfordringer, som vi selv har stået overfor.”

   

Sophie Bohr Grønbæk (CEO, Undo)

Data frigiver et stort iværksætteripotentiale:

Sophie mener, at retvisende data er helt essentielt for at iværksættere kan innovere og nytænke adfærd og forbrug:

Iværksættere kan drage fordel af at få adgang til offentligt data. Der findes i dag en række barrierer for, at iværksættere kan bruge data mere aktivt. Der er fortsat et stort potentiale i at indsamle ny data, som kan bruges af borgerne og virksomheder til at foretage et oplyst valg. Samtidig skal vi gøre mere af den data, som i dag bliver indsamlet tilgængeligt for offentligheden. Herudover skal vi sikre, at det er så nemt som muligt for borgere og virksomheder at få overblik over de tilgængelige datasæt. Offentligt data skal være med til at skabe nye forretningsideer.”

 

Desuden mener Sophie, at der skal være incitament for etablerede virksomheder til at hjælpe og støtte startups inde for samme branche:

Jeg tror, at det vil være godt for Danmark, hvis større virksomheder inden for brancher hjælper startups på vej. Som det er i dag, er det sjældent en fordel for hverken startups eller større virksomheder at indgå i et sådant samarbejde. For startups er det særligt svært at skaffe adgang til kapital ved en sådan ordning. Det synes jeg er rigtig ærgerligt, for vidensudveksling i brancherne skaber stærkere virksomheder. Det etablerede erhvervsliv kan også være med til at gøre Danmark til Verdens bedste iværksætterland. Det kan fordres ved at store, etablerede virksomheder understøtter iværksætterambitioner.”

 

Sophie glæder sig derfor over, at Dansk Erhvervs panel er nedsat med bredde:

Startups står over for en række udfordringer, og jeg håber og tror, at panelet kan samles om konkrete forslag, der skal ramme Christiansborg og få indflydelse.”

  

Huram Konjen (CEO, Dianox)

Flere danskere skal være iværksættere:

Huram mener, at der er en lang række barrierer, hæmmer danskernes muligheder for at tage springet ud i livet som iværksætter, og det er et problem for opstartsvirksomheder er fremtidens arbejdspladser:

Der er så mange talenter med gode ideer i Danmark, men det danske sikkerhedsnet betyder, at meget få mennesker i landet er risikovillige. Derfor er det svært for folk med ideer at tage springet fra den trygge lønmodtagerstilling til selvstændig. Som iværksætter skal du være villig til at tage en enorm stor risiko, udelukkende fordi du selv tror på din idé og dine evner. Desværre er det min erfaring, at store ambitioner tit mødes af kritiske spørgsmål om, hvorvidt det er realistisk at drømme så stort herhjemme. Det er ikke hensigtsmæssigt at pille iværksætternes ambitionsniveau ned. Så kommer vi jo ingen vegne. Der skal være plads til at drømme stort, for vi har brug for iværksætterne i fremtidens Danmark.”

 

Ifølge Huram er det den samme mangel på risikovillighed hos danskerne, som man finder hos investorerne. Det betyder, at det er svært for iværksættere at skaffe risikovillig kapital i Danmark:

For mig at se er danske iværksætteres største udfordring, at risikovillig kapital er enormt svært at hente i Danmark. Udenlandske investorer har langt mere tiltro til iværksætternes evner og ambitioner. Derfor tror jeg, at vi bliver nødt til at aktivere danskernes risikovillighed. Det kræver en kulturændring, men risikovillighed er iværksætterens vigtigste egenskab. Du kan let have en tilfredsstillende tilværelse på dagpenge i Danmark, og vores utrolig trygge tilværelse i Danmark betyder, at der ikke er incitamenter til at starte noget nyt selv.”

 

Kenneth Herschel (CEO, Viggo)

Medejerskab af danske vækstvirksomheder vil tiltrække de bedste folk

Ifølge Kenneth har coronakrisen understreget, at man ikke har det fokus på iværksættere, som man burde have:

Vi har som samfund og fra politisk hånd været rigtig gode til at passe på etablerede virksomheder, men overhovedet ikke prioriteret startups, iværksættere og vækstvirksomheder under corona. For mig at se understreger det vigtigheden i at italesætte de problemstillinger startups har – både i gode og dårlige tider.”

 

Som grøn iværksætter ligger det Kenneth meget på sinde, at der indtænkes grønne løsninger og incitamenter ind i fremtidens iværksætterpolitik:

”Grønt iværksætteri ligger mit hjerte nært, og vi bliver nødt til at skabe incitamenter til at nye iværksættere tør tænke grønt fra starten af. Jeg synes, at vi i 2021 er forpligtiget til at påtage os ansvar for klimaudfordringerne og indrette vores virksomheder klimabevidst.”

 

Der er særligt  et område, som Kenneth synes, mangler politisk opmærksomhed:

”Det er svært for iværksættere at tilbyde medarbejderaktier, og det gør det vanskeligt at tiltrække talentfulde medarbejdere. Iværksættere kan ikke konkurrere på samme lønvilkår som større virksomheder, og derfor er medarbejderaktier en god mulighed for at tilbyde medarbejdere medejerskab af den virksomhed, de brænder for. Det betyder, at iværksættervirksomheder kan holde på talentmassen og sikre motivationen. De nuværende forhold for aflønning i medarbejderaktier er ikke tilstrækkelige, men muligheden er afgørende for at øge evnen til at bygge virksomheder op og for at skabe international konkurrenceevne.”

 

Det er nemlig særligt den internationale konkurrenceevne, som optager Kenneth:

Hvis der er én ting, som danskerne er gode til, så er det at komme på gode ideer, men mange iværksættere kan nemt tænke større. Iværksætterne skal turde tro på deres egen succes, og så skal de tænke internationalt fra starten af. Danske iværksættere skal kunne konkurrere på den internationale scene, for det er godt og sundt for dansk økonomi." 

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Politik og Analyse

Jasmina Pless

Chef for iværksætterpolitik
Medarbejderprofil
Politik og Analyse

Anna Vejlby Hansen

Studentermedhjælper