Rådgivning

PostNord bør være en privat virksomhed

PostNords fremtid er aktuelt til debat. Virksomheden har behov for ny kapital for at kunne omstille virksomheden til nye markedsvilkår og for at kunne udvikle sig uden for kerneforretningen på postområdet. Dansk Erhverv er optaget af at skabe sund konkurrence på postområdet og mener, at en logisk følge af PostNords nye strategi må være, at staten trækker sig ud af selskabet, når omstillingen er gennemført.

På agendaen

Danske virksomheder og borgere er afhængige af den postservice, som PostNord leverer. Selskabet har været udfordret af en faldende brevmængde og har samtidig forsøgt at omstille virksomheden til nye forretningsområder uden for kerneforretningen med postservices.

Dansk Erhverv er optaget af en sund konkurrence inden for både postmarkedet og for markeder inden for logistik og stykgods, som PostNord også er aktive indenfor. Vores holdning er, at det må være en naturlig konsekvens af PostNords omstilling til en moderne bredt dækkende logistikvirksomhed, at den danske stat trækker sig ud af selskabet. Dermed er det sikret, at konkurrencen fuldt ud sker på markedsmæssige fair vilkår. 

Dansk Erhverv anerkender den strukturelle udfordring, som den tidligere offentlige virksomhed PostNord har med et stort antal tjenestemandsansatte. Det gør det vanskeligere at omstille virksomheden. En politisk løsning må derfor både indeholde en holdbar løsning på udfordringen med tjenestemændene samt en sikring af, at ny kapital til virksomheden ikke risikerer at skade konkurrencen inden for PostNords forskellige forretningsområder.

Du kan læse videre om emnet i disse to nyhedsindlæg:

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Rådgivning & Videnservice

Jakob Tietge

Fagchef for forretningsservice
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.