; ;

Indhold

Turisme events Analyser om turisme, oplevelse og kultur Kontakt os Agendaer Nyhedsbrev

Danmark skal være verdens bedste land at drive turisme- og oplevelsesvirksomhed i

Det er Dansk Erhvervs vision, at Danmark prioriterer og investerer i både ind- og udgående turisme, oplevelser og kultur, som betydningsfulde væksterhverv, der skaber omsætning, beskæftigelse, udvikling og vækst i alle dele af landet.

12 målsætninger for turisme, oplevelse og kultur
For at lykkes med denne vision, har Dansk Erhverv en lang række politiske anbefalinger, der kan opsummeres under følgende 12 målsætninger:

 1. Bæredygtig udvikling skal intensiveres og ske med fokus på både sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter
 2. Gode bundlinjeorienterede rammevilkår, tidssvarende og efterspørgselsdrevne uddannelser og et attraktivt arbejdsmiljø med gode karrieremuligheder skal fastholde Danmark som Nordeuropas førende gastrodestination
 3. Dansk turisme skal være i front på digitalisering, innovation og produktudvikling
 4. Dansk turisme skal levere de bedste oplevelser af høj kvalitet
 5. Omkostningerne skal ned på niveau med vores nabolande og andre brancher for at sikre fair konkurrence
 6. Investeringsniveauet i dansk turisme skal øges
 7. Danmark skal have et fortsat veludbygget rutenet og en stærkt international tilgængelighed med fly til glæde for turismen i Danmark og den danske rejsebranche
 8. Kulturlivet og oplevelseserhvervene skal styrkes strategisk og kommercielt og relevante rammevilkår lempes, så der kan trækkes flere gæster til, tjenes flere penge og så kulturturismens betydning kan øges
 9. Turismeerhvervet skal skabe attraktive karriereveje og tiltrække morgendagens talenter
 10. Kræfterne i dansk turisme skal samles og der skal tænkes i helheder
 11. Dansk turisme skal være kendt i og tilgængelig for hele verden
 12. Turismen skal udvikles med blik for helheden, så den skaber maksimal værdi for gæster, lokalsamfund, lokalbefolkningen og tilflyttere

På agendaen lige nu