Lavere energiafgifter på turismeområdet

Omkostningerne for turisme- og oplevelsesvirksomheder skal ned på niveau med sammenlignelige erhverv i vores nabolande og andre brancher for at sikre fair konkurrence. Det gælder især på energiområdet.

På agendaen

Turisme er et eksporterhverv - høje afgifter på energi skader konkurrencen

Dansk turisme er et eksporterhverv, der er i konstant konkurrence med vores nabolande såvel som destinationer længere herfra. Hvis Danmark også i fremtiden skal kunne tiltrække turister, kræver det, at virksomhederne kan præsentere et produkt, der er konkurrencedygtigt på både pris og kvalitet. Derfor skal omkostnings- og afgiftsniveauet for turisterhvervet sænkes – især på energiområdet.

De udgifter, et serviceerhverv som turismen har, skal ligestilles med udgifterne til fx produktion. Overnatnings- og oplevelsesbranchen betaler en markant højere afgift på energi end de fleste andre eksporterhverv. Blandt andet har danske hoteller væsentligt højere energiudgifter end pro-duktionsvirksomheder, fordi størstedelen af deres energiforbrug klassificeres som rumvarme fremfor procesvarme. Rumvarme har et afgiftsniveau, der er op til 16 gange højere end procesvarme, som eksempelvis vil være den største del af energiudgifterne for en typisk industrivirksomhed. Det betyder konkret at der er behov for en afgiftsmæssig ligestilling af proces- og rumvarmeenergi på niveau med EU’s minimumsafgift.

Også sommerhusejere oplever en uforholdsmæssig hård beskatning på energiområdet: Sommerhusejere, der udlejer til turister, bliver beskattet af el-indtægten på trods af, at el-indtægten skal sendes videre til elselskabet. Dette sker i en situation med el-omkostninger i Danmark, der i forvejen er højere end på andre turistdestinationer, og dermed er med til at begrænse udviklingsmulighederne for turismen i landet.

En lignende problematik gør sig gældende i forhold til campingpladser, da de ikke kan gøre brug af fradrag ved den el, der bliver solgt videre ude på enhedspladserne til gæster med campingvogne/autocampere.

Dansk Erhvervs holdning til energiafgifter

pdf

Download

Andre relevante fokusområder