;

Dansk Erhverv forhandler over 200 overenskomster, der regulerer væsentlige regler om løn, arbejdstid, opsigelse, orlov, feriefridage og meget mere. Dansk Erhverv forhandler blandt andet overenskomsten for Hotel- og restaurationsbranchen.

Hver eneste dag yder Dansk Erhverv personalejuridisk rådgivning til medlemmer i turisme- og oplevelseserhvervet, og har med sit store hold af jurister et væld af kompetencer og viden, der kommer medlemmerne til gode.  

Som medlem kan du blandt andet få rådgivning om:

  • Ansættelser og opsigelser
  • Ferie, sygdom og refusion
  • Graviditet og barsel
  • Seksuel chikane
  • Whistleblower og databeskyttelse
  • Forskelsbehandling
  • Udenlandsk arbejdskraft


Dansk Erhverv yder også rådgivning ifm.

  • ansættelse og aflønning af elever – herunder AUB-refusion og Læreplads-AUB
  • efteruddannelse af medarbejdere i samarbejde med uddannelsesinstitutioner
  • ansøgninger til kompetencefonde og andre tilskudsmuligheder ved efteruddannelse af medarbejdere

Dansk Erhverv samarbejder tæt med jobcentre og uddannelsesinstitutioner. Dansk Erhvervs medlemmer er repræsenteret i faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg, og bidrager til skuemester- og censorrepræsentation ved svendeprøver over hele landet, samt bistår ved godkendelse af læresteder.

Medlemmer af Dansk Erhverv har fri adgang til Dansk Erhvervs juridiske hotline, der yder rådgivning inden for en bred række erhvervsjuridiske områder.

Hotlinen kontaktes telefonisk på 3374 6400 alle hverdage kl. 08.30-16.30 eller på mail hotline@danskerhverv.dk.

Dansk Erhverv afholder løbende kurser og arrangementer med fokus på specifikke ansættelsesretlige emner. Deltagelse er gratis for medlemmer. Se kurser og events her

 

Andre relevante fokusområder