; ;

Ligestilling af afgiften for rum- og procesvarme

Overnatnings- og oplevelsesbranchen betaler en markant højere afgift på energi end de fleste andre eksporterhverv. Blandt andet har danske hoteller væsentligt højere energiudgifter end produktionsvirksomheder, fordi størstedelen af deres energiforbrug klassificeres som rumvarme fremfor procesvarme. Rumvarme har et afgiftsniveau, der er op til 16 gange højere end procesvarme, som eksempelvis vil være den største del af energiudgifterne for en typisk industrivirksomhed.

Dansk Erhverv ønsker en ligestilling af afgiften for el- og procesvarme på alle energikilder. I dag er der en ligestilling, når det kommer til el, men rigtig mange danske virksomheder er fortsat afhængige af især fjernvarme eller naturgas. For at reducere de administrative omkostninger ved at opdele i proces- og rumvarme for andre energityper end el, vil en ligestilling have stor betydning.

I forbindelse med finansloven 2021 blev det besluttet at sænke elafgiften for rum- og procesvarme til EU´s minimum, samtidig med at andre energikilder bliv hævet. Dansk Erhverv ønsker en afgiftsmæssig ligestilling.

Forbrugsbeskat sommerhuse, campingpladser og lystbådehavne som helårshuse


Danmark har høje forbrugspriser, hvilket ikke bliver bedre af, at udlejere beskattes af den indtægt, som de har fra afregning af el, vand og varme. Derfor mener Dansk Erhverv at udlejere kun skal beskattes af overskuddet på salg af el, vand og varme, frem for i dag af hele indtægten.

Når udlejeren beskattes af den indtægt, som de har fra afregning af el, vand og varme, så betaler gæsten en højere pris end markedsprisen. Denne beskatning skal fjernes, så der kun afregnes for en pris, der er tæt på markedsprisen. Det vil forbedre konkurrenceevnen.

Især danske sommerhusejere oplever en uforholdsmæssig hård beskatning på energiområdet. En lignende problematik gør sig også gældende i forhold til campingpladser, da de ikke kan gøre brug af fradrag ved den el, der bliver solgt videre ude på enhedspladserne til gæster med campingvogne/autocampere eller på havnene ved salg til både. Det samme er tilfældet for lystbådehavnenes el-indtægter.

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Turisme, oplevelse & kultur

Lars Ramme Nielsen

Branchedirektør
Medarbejderprofil