Bedre match mellem uddannelser og arbejdsmarked

Uddannelsessystemet skal møde virksomhedernes behov. Uddannelser af høj kvalitet og relevans er afgørende rammevilkår for virksomhederne i Danmark.

På agendaen

Det er afgørende for danske virksomheder, at vi har uddannelser af høj kvalitet og relevans. For vores vigtigste råstof er viden.

Men vi har uddannet skævt i forhold til de kompetencer, der efterspørges af erhvervslivet. Det er afgørende, at der skabes en kobling mellem uddannelsernes indhold og arbejdsmarkedets behov. Det skal blandt andet ske gennem et konkret økonomisk incitament i bevillinger til de videregående uddannelsesinstitutioner. Incitamentet skal være et beskæftigelsestaxameter.

Dansk Erhverv arbejder for

  • Relevans i uddannelserne, så de matcher erhvervslivets kompetencebehov i dag og i morgen
  • Kvalitet i uddannelserne – de studerende skal have en solid kernefaglighed efter endt uddannelse

Derfor skal et nyt bevillingssystem indeholde et beskæftigelsestaxameter og en flerårig grundbevilling, som skal sikre, at institutionerne kan udvikle uddannelser og undervisning af høj kvalitet.

Læs også:

- Tilbage til rundbordspædagogikken
- Digitalisering: Vi vil surfe forrest
- Dansk Erhverv og HK: Der er også brug for videnscentre for handel og service 
- Hurra for de nye videnscentre

Videregående uddannelser (artikel)

pdf

Download

Analyse - Eliteuddannelser er lig kvindeuddannelser - aug 2018

pdf

Download

Andre relevante fokusområder