Investér i digitale erhvervsuddannelser

De såkaldte omprioriteringsmidler fra erhvervsuddannelserne bør investeres i digitale løsninger med fokus på at styrke kvaliteten i erhvervsuddannelserne.

På agendaen

Digitale læremidler kan styrke erhvervsuddannelserne

Med reformen af erhvervsuddannelserne fra 2015 er der sat klare og helt rigtige mål for at styrke kvaliteten i erhvervsuddannelserne gennem mere differentiering, niveaudeling og talentarbejde.

Målet er, at alle skal udfordres og blive så dygtige, som de kan. Dette er efterspurgt af eleverne selv og af det erhvervsliv, der ansætter og uddanner eleverne.

Det er endnu ikke lykkedes at realisere reformens mål om at få flere unge til at søge mod erhvervsuddannelserne, og det udfordrer erhvervsskolernes arbejde med at styrke dette arbejde. Samtidig skal skolerne årligt spare trecifrede millionbeløb, og de rammes i disse år derfor dobbelt på økonomien.

Digitale løsninger og læremidler kan levere en stor del af svaret på skolernes udfordringer, forudsat at der investeres målrettet i at udnytte de teknologiske muligheder inden for digitalt understøttet læring. Digitale løsninger – såsom digital styring af læringsmål, adaptive læringsprogrammer, visualisering af projekter og metoder, brug af simulering og virtual reality – kan således styrke arbejdet med at øge kvalitet og differentiering, styrke koblingen mellem teori og praksis og sikre bedre opfølgning på den enkelte elevs læring.

Derfor foreslår Dansk Erhverv:

  • At 50 pct. af de kommende års omprioriteringsbidrag for erhvervsuddannelserne tilbageføres til et nationalt forankret digitaliseringsprogram, der bindes direkte op på kvalitetsmålene i erhvervsuddannelsesreformen.
  • At der skal oprettes et Nationalt Center for Digitalisering i Erhvervsuddannelserne, der skal understøtte erhvervsskolernes arbejde med digitalisering af uddannelserne.

Læs også:

- Dansk Erhverv: Reinvestér besparelser i erhvervsuddannelserne 
- Invester i erhvervsuddannelserne 
- Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Kontaktperson hos Dansk Erhverv

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Claus Rosenkrands Olsen

Uddannelseschef
Medarbejderprofil