Mere sammenhæng mellem folkeskoler, erhvervsskoler og erhvervsliv

Erhvervsuddannelsernes faglighed skal integreres i folkeskolens udskoling gennem et langt stærkere samarbejde mellem folkeskoler, erhvervsskoler og erhvervsliv.

På agendaen

Det praktiske og anvendelsesorienterede har i dag en svag placering i folkeskolen, især i udskolingen. Det er en medvirkende årsag til, at mange ikke lærer nok i folkeskolen, og det er en del af forklaringen på, hvorfor alt for få unge vælger en erhvervsuddannelse.

Dansk Erhverv mener, at den erhvervsfaglige, anvendelsesorienterede undervisning på erhvervsskolerne kan levere et betydeligt bidrag til at skabe en mere motiverende og varierende skoledag for eleverne. Samtidig vil det skabe en platform for en langt højere grad af inddragelse af erhvervslivet og rollemodeller herfra i skolen, idet erhvervsskolerne hver dag samarbejder med tusindvis af virksomheder om uddannelse af elever og lærlinge.

Derfor foreslår Dansk Erhverv:

  • At der iværksættes et udviklingsprogram, som skaber rammerne for en række konkrete tiltag i hele landet med det formål at integrere erhvervsuddannelsernes faglighed og anvendelsesorientering i den eksisterende fagrække i folkeskolen. De konkrete aktiviteter skal bygge på fælles engagement fra udvalgte kommuner, erhvervsskoler og erhvervslivet. Der skal afsættes ressourcer til at understøtte samarbejdet.
  • At der tilknyttes følgeforskning, som afdækker hvilke tiltag, der virker, med henblik på en udskolingsreform, der sikrer det praksisfaglige en varig og mere central placering i udskolingen.

Læs også:

- Gode forslag i uddannelsesudspil fra KL
- Der er brug for en motorvej mod ungdomsuddannelserne
- Folkeskoler og erhvervsskoler skal kinddanse
- Udskolingen er nøglen til flere faglærte 
- Praksis skal ind i folkeskolen

Andre relevante fokusområder