Nyt obligatorisk IT-fag i folkeskolen

Der skal udvikles et kreativt it-fag til folkeskolen, der bliver en del af den obligatoriske og valgfri fagrække – i tillæg til arbejdet med at integrere it i de eksisterende fag.

På agendaen

Arbejdet med it og teknologi i folkeskolen er underprioriteret i forhold til det samfund, som skolen skal ruste børnene til. It indgår alene i folkeskolen som tværgående tema, der skal indarbejdes i eksisterende fag. Derfor halter Danmark bagud, når det handler om de unges interesse i forhold til at udvikle it- og teknologikompetencer.

Dansk Erhverv mener, at der skal afsættes timer til et kreativt it-fag. Faget skal gøres obligatorisk for alle skoleelever. Faget skal være et supplement til arbejde med at integrere kreativ it i de eksisterende fag, ligesom faget vil understøtte brugen af it i andre fag.

Lærerne skal klædes på til opgaven, og der vil - i det mindste i en overgangsperiode – være behov for at trække på andre ressourcer uden for skolen. Derfor foreslår Dansk Erhverv:

  • At der skal udvikles et linjefag på læreruddannelsen i kreativ it med fokus på, hvordan it kan fungere som selvstændigt fag på forskellige klassetrin.
  • At lærerne skal opkvalificeres målrettet til at varetage undervisning i kreativ it – både som et selvstændigt fag og som del af andre fag i skolen.
  • At der iværksættes udviklingsaktiviteter med fokus på, hvordan aktører uden for skolen kan bidrage til skolens arbejde med kreativ it, herunder det erhvervsliv og de uddannelser, der efterspørger flere kompetencer på området.

Læs mere om hvordan vi uddanner til fremtidens Danmark

Læs mere om Dansk Erhvervs digitale politik på uddannelsesområdet

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Kontaktperson hos Dansk Erhverv

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Claus Rosenkrands Olsen

Uddannelseschef
Medarbejderprofil