Velfærd

Civilsamfundet – en helt særlig branche

Civilsamfundet samler foreninger og organisationer, der arbejder for at realisere politiske mål, og engagerer ofte frivillige borgere. Civilsamfundet samarbejder tæt med både offentlige og private aktører og er typisk afhængig af offentlige økonomiske bidrag og eller private fonde.

På agendaen

Civilsamfundet samler foreninger og organisationer, der hverken tilhører den offentlige eller private del af erhvervslivet.

Det er professionelle organisationer og institutioner, der arbejder for at realisere politiske mål, og engagerer ofte frivillige borgere. Civilsamfundet samarbejder tæt med både offentlige og private aktører og er typisk afhængig af offentlige økonomiske bidrag og eller private fonde.

Dansk Erhverv arbejder for at forbedre rammer og vilkår for civilsamfundet, og ønsker at fremme civilsamfundets rolle i samfundet. Dansk Erhverv finder, at den sociale kapital, der findes i denne branche understøtter et stærkt velfærdssamfund.

Derfor arbejder Dansk Erhverv for at afbureaukratisere procedurer og regler for civilsamfundet, øget transparens og styrkelse af det offentlig-privat samarbejde med inddragelse af civilsamfundet.

Flere opgaver lægges over til civilsamfundet, og samarbejdet mellem de forskellige sektorer indtager nye hybride former, og skal nytænkes i forhold til mere traditionelle organisatoriske konstruktioner.

Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder arbejder indenfor:

- Psykiatri
- Psykisk sårbarhed
- Fysiske og psykiske funktionshindringer
- Reproduktiv sundhed og helse
- Væresteder
- Køn og ligestilling
- Flygtninge og integration
- Humanitær bistand

Branchenetværk for frivillige og sociale organisationer mødes med Carl Holst (V) for at drøfte betingelser og rammevilkår

pdf

Download

Andre relevante fokusområder

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.