Gemt

20 erhvervsuddannelser udløser fordelsbonus

Undervisningsministeriet har netop offentliggjort de 20 erhvervsuddannelser der kan udløse fordelsbonus for 2017.

Nyhed

Dansk Erhverv | PERSONALE - 24. maj 2018

I 2017 blev 33 erhvervsuddannelser udpeget af arbejdsgiverne som fordelsuddannelser.

Her, et år efter, har Undervisningsministeriet netop offentliggjort, hvilke erhvervsuddannelser, der har levet op til kravene til at være en fordelsuddannelse i 2017. Resultatet viser, at 20 af de uddannelser, som arbejdsgiverne i fællesskab har udpeget som fordelsuddannelser, har opfyldt kravene, mens 13 ikke gør det.

Fordelsuddannelser er uddannelser inden for fag, hvor arbejdsgiverne forventer et særligt stort behov for arbejdskraft, og derfor også uddannelser, hvor erhvervslivet har et stort ansvar for at oprette de nødvendige antal praktikpladser til de unge og voksne, der søger netop disse uddannelser. De udpegede erhvervsuddannelser skal være et attraktivt valg for unge, der ønsker en erhvervsuddannelse, idet der er gode muligheder for at få en praktikplads og gode jobmuligheder efterfølgende.

Der er afsat en pulje på 20 mio. kr. til fordelsbonus. Størrelsen af bonussen bestemmes af, hvor mange virksomheder, der tager elever fra de bonusberettigede uddannelser. Bonussen kan dog maksimalt udgøre 5.000 kr. pr. praktikårselev.

For at kunne blive udpeget som fordelsuddannelser, er der to kriterier, der skal være opfyldt:

  1. Andelen af uddannelsesaktive elever, som har kvalificeret sig til at påbegynde hovedforløbet på fordelsuddannelsen, og som efter tre måneder ikke har indgået en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, må ikke overstige 10 pct. i bonusåret. netop 
  2. Omfanget af skolepraktik må ikke overstige 15 pct. på den enkelte fordelsuddannelse set over et år.

 

Disse 20 erhvervsuddannelser udløser fordelsbonus på 5.000 kr. pr. elev
Virksomheder, der i 2017 har indgået uddannelsesaftaler med elever inden for en række på forhånd udpegede erhvervsuddannelser, kan nu se frem til en fordelsbonus på op til 5.000 kr. pr. elev. Beløbet udbetales af AUB i juni. Det drejer sig om følgende uddannelser: 

• Gourmetslagter
• Bager og konditor
• Tjener
• Receptionist 
• Turistbuschauffør
• Buschauffør i kollektiv trafik
• Slagter
• Glarmester
• Køletekniker
• Mejerist
• Skorstensfejer
• Teknisk isolatør
• Landbrugsuddannelsen
• Tagdækker
• Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
• Plastmager
• Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger
• Lastvognsmekaniker
• VVS-energi
• Maskinsnedker

Opgørelsen fra Undervisningsministeriet viser desuden, at alle de potentielle fordelsuddannelser har opfyldt kravet om, at maksimalt 15 pct. af eleverne må være i skolepraktik.

Til gengæld lever 13 uddannelser ikke op til kravet om, at 90 pct. af eleverne skal være i praktik på en virksomhed tre måneder efter afsluttet grundforløb.

Følgende 13 erhvervsuddannelser har på den baggrund ikke opfyldt kriterierne for fordelsuddannelser i 2017: 

• Industriteknikeruddannelsen
• Industrioperatør
• Værktøjsuddannelsen
• Smed
• Automatik- og procesuddannelsen
• Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
• Procesoperatør
• Træfagenes byggeuddannelse
• Karrosseriuddannelsen
• Skibsmontør
• Vejgodstransportuddannelsen
• Gastronom
• Handelsuddannelse med specialer

Dansk Erhverv: Forventeligt at  en del uddannelser ikke opnår tilskud
Dansk Erhverv finder det ikke overraskende, at en del af uddannelserne ikke første år lever op til kravet om, at 90 pct. af eleverne skal have indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed tre måneder efter afsluttet grundforløb.

Der er tale om et meget ambitiøst krav, som også forudsætter en vis adfærdsændring blandt elever, skoler og virksomheder, hvis flere uddannelser fremover skal leve op til kravene.

Det kræver bl.a., at skoler og elever er langt mere synlige og aktive i det praktikpladsopsøgende arbejde på et tidligt tidspunkt i deres uddannelsesforløb. Samtidig er det vigtigt, at virksomhederne har fokus på, hvordan de på mangelområder som fordelsuddannelserne kan gøre sig mere synlige for potentielle elever på erhvervsskolerne.

Unge bør fortsat vejledes om fordelsuddannelser
På trods af ovenstående opgørelse, er det Dansk Erhvervs vurdering, at unge fortsat bør vejledes om fordelsuddannelser, fordi der på disse uddannelser er særligt gode muligheder for en praktikplads på en virksomhed. 

Kontakt os