Gemt

Sådan håndterer du sexchikane

På grund af den øgede opmærksomhed på sexchikane fra blandt andet #metoo-bevægelsen og Regeringen, fokuserer Dansk Erhverv på forebyggelsen og håndteringen af sexchikane på arbejdspladserne.

Nyhed

Alle virksomheder har pligt til at sikre et chikanefrit klima og til i rimeligt omfang at sikre deres ansatte mod chikane. Udover at virksomhederne bør forholde sig til hvilken omgangstone og adfærd, der er acceptabel eller uacceptabel på arbejdspladsen, skal virksomhederne også forholde sig til, hvordan de vil håndtere sager, hvor sexchikane har fundet sted.

Dansk Erhverv anbefaler, at virksomhederne udarbejder en personalepolitik, som kan bidrage til at forebygge sexchikane og seksuelle krænkelser, herunder håndtering af sagerne. Herunder kan du finde Dansk Erhvervs bud på en personalepolitik, som forebygger sexchikane på arbejdspladsen.

Har jeres virksomhed et samarbejdsudvalg, skal de involveres i udarbejdelsen af personalepolitikken.

Redskaber som kan anvendes
Handelsvirksomheder indenfor Dansk Erhverv og deres medarbejdere kan anmode om organisationernes bistand i spørgsmål om forebyggelse og problemløsning i sager om bl.a. sexchikane – ser mere her: Forebyggelse og bistand i forbindelse med mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen

Til brug for virksomhederne har arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet i fællesskab udarbejdet en folder med anbefalinger til, hvordan man kan forebygge og håndtere seksuel chikane på arbejdspladserne. Hent folderen her: Anbefalinger om forebyggelse og håndtering af seksuel chikane
Folderen kan bruges i forbindelse med uddannelse af de medarbejdere, der skal forebygge og håndtere eventuelle henvendelser om sexchikane.

Man kan også finde inspiration i materiale fra Branchefællesskaberne for arbejdsmiljø, herunder et faktaark om mobning og seksuel chikane på kontor: Fakta om mobning og seksuel chikane

Kontakt os