; ;
Gemt

EU Forbyder 10.000 PFAS-stoffer

02. marts 2023

Den 7. februar 2023 har Det Europæiske Kemikalieagentur offentliggjort et forslag, der begrænser fremstilling, brug og markedsføring af mere end 10.000 PFAS-stoffer i EU - som enkeltstoffer, i blandinger og i artikler. Forslaget er udarbejdet af Danmark, Tyskland, Norge, Holland og Sverige.

Læs EU's fulde forslag om begrænsning af PFAS-stoffer.

Formålet med dette udspil er at begrænse spredningen af PFAS-stofferne til miljøet og dermed mindske risici for, at menneskers sundhed og miljø påvirkes negativt.

Som udgangspunkt forbydes anvendelsen af PFAS generelt med udtagelse i biocid– og pesticid aktivstoffer samt i medicinske produkter til både dyr og mennesker. Forbuddet vil gælde 18 måneder efter ikrafttrædelse.

Forslaget indeholder også en række specifikke tidsbegrænsede udtagelser, hvor der ikke er fluorfrie alternativer til rådighed. Det drejer sig for eksempel om anvendelse i visse typer af tekstiler, som bruges i personlige værnemidler i specifikke situationer, visse kølemidler og specifikke laboratorietest.

De næste skridt i begrænsningsprocessen er en seks måneders offentlig høringsperiode, som forventes at starte d. 22. marts 2023. I høringsfasen indkaldes blandt andet dokumentation relateret til en række andre mulige anvendelser, hvis der kan påvises et behov herfor. Sideløbende behandles forslaget i det Europæiske Kemikalieagenturs videnskabelige komiteer, som efterfølgende også vil inkludere de indsendte høringssvar i deres endelige evalueringer. Det forventes, at Kommissionen på den baggrund vil fremsætte det endelige forslag til regulering i 2025.   

Du kan læse mere om regulering af PFAS-stoffer på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Kontakt

Klima, energi og miljø

Anette Albjerg Ejersted

Fagchef for Miljø og Cirkulær økonomi