Presse og Nyheder

Dansk Erhverv stævner tre midtjyske kommuner

Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv har lagt sag an mod Holstebro, Lemvig og Struer kommuner. Kommunerne har overtrådt udbudsloven ved at annullere og hjemtage en opgave i udbud uden saglig grund.

Nyhed

Der skal være fair og lige konkurrence. Også når private virksomheder byder på opgaver i det offentlige. Men det har ikke været tilfældet i en sag fra Holstebro, Struer og Lemvig kommuner.

Her har kommunerne først sat en opgave om drift af kommunernes fælles hjælpemiddeldepot i udbud, og siden har kommunerne så valgt selv at varetage opgaven under påskud af økonomiske besparelser. Men kommunernes egen udgift til drift kommer faktisk til at overstige nogle af de private bud med over 2 millioner kroner, og det er usagligt, mener Dansk Erhverv.

”Det er desværre langt fra første gang, vi ser, at kommuner vælger at hjemtage en opgave på et i bedste fald tyndt grundlag. Men her er man simpelthen gået langt over stregen,” siger Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv.

”Når man vælger at hjemtage en opgave med den begrundelse, at man vil spare penge, så hænger det jo overhovedet ikke sammen, hvis de estimerede udgifter overstiger konkrete bud med mere end to millioner kroner. Så er der tale om kommunalisering for kommunaliseringens skyld, og det gør både ondt på de private virksomheder, som fuldt ud er i stand til at løfte opgaven til konkurrencedygtige priser, og på skatteborgerne i de tre kommuner, som nu får over to millioner kroner mindre til velfærd,” siger Brian Mikkelsen.

I klageskriftet lægger Dansk Erhverv vægt på, at hjemtagningen af udbuddet er i strid med udbudslovens gennemsigtighedsprincip; er foretaget uden gyldig grund til at annullere udbuddet; og at kommunerne har givet urigtige oplysninger om, hvorfor udbuddet er blevet annulleret.

Dansk Erhverv rejser sagen for Klagenævnet for Udbud.

FAKTA

• Det konkrete udbud omfatter drift af lager samt transport, installation, lagerføring, vask, klargøring, registrering, indkøb (via kommunernes indkøbsaftaler), og reparation af hjælpemidler såsom kørestole, gangstativer etc.

• Det fremgik af udbudsbetingelserne i det konkrete udbud, at valg af tilbudsgiver ville ske baseret på det økonomisk mest fordelagtige bud på baggrund af kriterierne ’pris’ (50 pct.) og ’kvalitet i opgaveløsningen’. Sidstnævnte var inddelt i underkriterierne ’personaleomfang samt uddannelse’ (10 pct.), ’samarbejde’ (10 pct.), faciliteter (10 pct.), egenkontrol (10 pct.) og udviklingstiltag (10 pct.).

Kontakt os

Kommunikation

Lars Ohlsen

Pressechef

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.