Presse og Nyheder

Få styr på åbningstider og arbejdstider i julen

Så er det tid til at planlægge butikkernes åbningstider og arbejdstid omkring jul og nytår 2017/18. Få styr på reglerne her.

Nyhed

5. oktober 2017

Generelt har butikkerne i Danmark adgang til at holde åbent alle dage og på alle tider af døgnet. Dog følger det af lukkeloven, at butikkerne skal holde lukket på helligdage og juleaftensdag, mens der for nytårsaftensdag gælder, at butikken skal lukke kl. 15.

Visse butikker og varearter er undtaget fra reglerne i lukkeloven og kan således også holde åbent på helligdage mv. Se nærmere nedenfor.

Læs mere om lukkeloven på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Hvilke dage skal butikken være lukket?
Butikkerne skal holde lukket søndag den 24. december, mandag den 25. december og tirsdag den 26. december. Derudover skal butikken lukke søndag den 31. december fra kl. 15, ligesom mandag den 1. januar er en lukkedag.

Alle øvrige dage kan butikkerne holde åbent hele dagen, og der er derfor ikke et særligt tidsrum, hvor butikken har lov til at holde åbent.

Dagligvareforretninger mv. med en omsætning på op til 34,2 millioner kroner
Butikker, der hovedsageligt sælger dagligvarer, og som har en årlig omsætning, der ikke overstiger 34,2 millioner kr., kan i henhold til lukkeloven holde åbent på helligdage m.v. Dog kan de butikker, der har en omsætning mellem 14,7 og 34,2 millioner kr. om året, kun holde åbent, hvis en registreret eller statsautoriseret revisor har indsendt en erklæring om omsætningens størrelse for butikken til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen via virk.dk.

Øvrige undtagelser fra loven uden omsætningsgrænse
Bagerbutikker og byggemarkeder blev i 2010 undtaget fra loven og kan således holde åbent søn- og helligdage, uden at der gælder en omsætningsgrænse. Herudover gælder lovens hidtidige undtagelser for de i loven opregnede butikker.

Bagerbutikker i dagligvareforretninger vil også kunne holde åbent for salg af brød, mejeriprodukter og aviser, forudsat at bagerbutikken er adskilt fra den øvrige del af butikken, der holdes lukket.

Der gælder herudover en række undtagelser fra loven. Fx kan også blomsterforretninger holde åbent, ligesom butikker med særlig placering kan være undtaget.

Læs mere her: Faktablad om lukkeloven

Se mere på Erhvervsstyrelsens hjemmesiden: Butikker der må holde åbent på helligdage m.v.

Engrosforretninger
Engrosforretninger er ikke omfattet af lukkeloven, og butikkerne kan derfor holde åbent, som de vil.

Arbejdsplaner
Medarbejderne skal kende deres arbejdstid minimum 16 uger frem, hvis der anvendes arbejdstidsplaner i henhold til butiksoverenskomsten. Er arbejdstiden ikke allerede planlagt, skal eventuelle ændringer i forbindelse med jul og nytår aftales eller varsles mindst fire uger forinden. Ændring i arbejdstiden i forbindelse med jul og nytår er påregnelig for medarbejderne og kan derfor som klart udgangspunkt ikke anses for at være væsentlig.

Hvor mange weekender må der arbejdes?
Det er afgørende for, hvilke regler der skal anvendes, om der er tale om en søndagsåben eller søndagslukket butik. Det er Dansk Erhvervs vurdering, at der er tale om en søndagslukket butik, hvor antallet af faktisk åbne søndage er op til 31 søndage om året.

Udgangspunktet for begge typer butikker er, at der må arbejdes 8 ud af 16 weekender. Det kan for de søndagslukkede butikker fraviges ved aftale, mens det for søndagsåbne butikker beror på butikkens forhold, om virksomheden kan pålægge flere arbejdsweekender.

Særligt omkring jul skal det bemærkes, at det følger af butiksoverenskomstens § 1, stk. 1, litra d, at reglerne om arbejdstid ikke gælder i ugen før jul og i forbindelse med 14 dages udsalg en gang om året, hvilket kan være januarudsalget. Der er således for denne periode mulighed for at pålægge flere arbejdsweekender svarende til disse uger, uden at dette beror på aftale eller er begrundet i butikkens forhold. Der skal for disse ekstra weekender ikke ydes ekstra betaling for søndagene, selvom disse måtte komme oveni de sædvanlige 8 arbejdssøndage.

Reduktion ved helligdage
For fuldtidsansatte sker der en reduktion med 7,5 time for henholdsvis juleaftensdag, 1. juledag, 2. juledag og nytårsdag.
For nytårsaftensdag skal der alene ske reduktion i forhold til de medarbejdere, der efter den normale arbejdstidsplan skulle have arbejdet efter det tidspunkt, hvor butikken lukker nytårsaftensdag. Disse reduceres i forhold til det antal timer, de skulle have arbejdet.

Reduktionen sker i planperioden. Er der ikke vagtplanlagt nytårsaftensdag, skal der således ske reduktion med 30 timer (4x7,5 timer), hvilket vil sige, at der alene skal arbejdes 562 timer i stedet for 592 timer. Det er uden betydning, om medarbejderen er på arbejde eller ikke den pågældende helligdag, da alle ansatte skal have reduktionen i arbejdstiden. Medarbejdere, som er på arbejde de pågældende helligdage, får deres sædvanlige løn for de timer, de arbejder, samt helligdagstillæg og får så samtidig reduktion i deres arbejdstid.

For deltidsansatte gives der ligeledes reduktion for de ovenfor nævnte dage, ligesom der ydes betaling nytårsdag, såfremt medarbejderen er planlagt efter butikkens lukketid.

Reduktionen for deltidsansatte sker i forhold til medarbejderens gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, således at medarbejdere med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på:

  • over 10 timer reduceres med 3,5 timer
  • over 20 timer reduceres med 4,5 timer
  • over 25 timer reduceres med 5,5 timer
  • over 30 timer reduceres med 7,0 timer

Der er ingen praksis for, hvordan deltidsmedarbejderens ugentlige timetal opgøres. Dansk Erhvervs anbefaler, at der tages udgangspunkt i kontrakttimerne, hvis arbejdstiden er nogenlunde fast. Er arbejdstiden mere varierende, kan der tages udgangspunkt i medarbejderens faktiske timetal – dvs. det gennemsnitlige ugentlige timetal i den planperiode, hvor helligdagen falder. På samme måde som fuldtidsansatte er det uden betydning, om den pågældende medarbejder arbejder eller har fri den pågældende helligdag.

Forskudttidstillæg
I henhold til butiksoverenskomsten skal der betales forskudttidstillæg for arbejde på særlige tidspunkter. Der skal betales som følgende:

Hverdage kl. 18 – 23 - kr. 25,60
Hverdage kl. 23-06 - kr. 34,20
Lørdage kl. 15.–24 - kr. 45,10
Søn- & helligdage kl. 00-24 - kr. 50,60

Overarbejde
Overarbejde aflønnes med den aftalte timeløn + 50 % for de første 3 overarbejdstimer og 100 % for de efterfølgende timer. Overarbejdstimer på søn- og helligdage betales med timeløn + 100 %. Overarbejde opgøres dag for dag, såfremt der foreligger en arbejdsplan.

Kontakt os

Har du spørgsmål?

Sidste nyt fra Dansk Erhverv i din indbakke

Tilmeld dig nyhedsbrevet Personale

Få de seneste personalejuridiske nyheder

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.