Gemt
Presse og Nyheder

Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse

Nyhed

Af Claus Rosenkrands Olsen, uddannelseschef i Dansk Erhverv


Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at det fortsat halter gevaldigt med at få unge til at interessere sig for erhvervsuddannelser. 18,5 procent af de unge har i år tilmeldt sig en erhvervsuddannelse, og det er næsten det samme sidste år.


Vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft lige om lidt, og derfor er det dybt bekymrende, at erhvervsuddannelserne åbenbart fortsat mangler tiltrækningskraft i forhold til de unge. Det er på tide at erkende, at det år for år bliver stadigt sværere at indfri de politiske mål om, at 25 procent af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse efter grundskolen, hvis ikke vi handler nu.


Hvis vi skal have flere unge til at søge mod erhvervsuddannelserne, så skal vi understøtte erhvervsskolernes fortsatte arbejde for at sikre det kvalitets- og niveauløft, der indgår som centralt mål for erhvervsuddannelsesreformen. Det er dog ikke nogen nem opgave, når erhvervsskolerne også skal spare ganske mange penge hvert år.


Erhvervsskolerne er ekstra udfordret af den manglende vækst i elevtallet, der giver mange spredte og små faglige miljøer rundt om på de enkelte uddannelser. Derfor rammes erhvervsskolerne både af svag søgning og besparelser, og det hæmmer i høj grad skolernes mulighed for at løfte opgaven med at sikre høj kvalitet og attraktive uddannelser for de unge. Vi kan ikke spare os til kvalitet på dette område, og det er på tide at levere den opbakning til erhvervsuddannelsesreformen, som den fortjener og har brug for. Reformen har brug for ro om skolernes økonomi. Derfor mener vi i Dansk Erhverv, at der bør indgås en bredt forankret flerårsaftale om erhvervsuddannelsernes økonomi, der tilbagefører alle midler fra omprioriteringsbidraget til indsatser på området, som understøtter reformen.


En del af de nævnte penge skal bruges på at lave en nationalt forankret strategisk indsats for digitalisering i erhvervsuddannelserne. Midlerne skal gå til at udvikle løsninger, der forløser nogle af de åbenlyse potentialer, der ligger i digitalisering på erhvervsuddannelserne. For eksempel adaptive læringsplatforme, der sikrer udfordringer til alle, eller øget brug af simuleringer og virtual reality, der understøtter læring og knytter skole og praktik tættere sammen. Potentialet er enormt.


Endelig skal der sættes langt mere målrettet ind på at styrke samarbejdet mellem folkeskoler, erhvervsskoler og erhvervslivet.

Kontakt os

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Claus Rosenkrands Olsen

Uddannelseschef
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.