Gemt

God ny aftale - Forsvarlig genåbning må være næste prioritet

09. februar 2021

Et bredt flertal af Folketingets partier har netop indgået en aftale om bl.a. justering af kompensationspakker. Desuden er det aftalt, at sektorpartnerskaber skal sætte sig sammen og se på gradvis genåbning af detail og kultur. Det arbejde må gerne gå hurtigt, lyder det fra Dansk Erhverv.

Der er netop indgået en politisk aftale om diverse justeringer i forhold til kompensationspakkerne. Derudover skal sektorpartnerskaber nu diskutere en gradvis genåbning af detail og kultur.

”Det er en god nyhed, at der nu skal diskuteres og lægges en plan for genåbning. Til syvende og sidst handler det jo om, at vi skal have genåbnet Danmark. Nedlukningen har kostet og koster dyrt. Der skal ikke være lukket ned én dag mere end højest nødvendig, og derfor glæder vi os til at samarbejde om yderligere genåbning under sundhedsmæssige forsvarlige forhold. Nu og her handler det om hurtigt at få lagt en plan for detailhandlen og de liberale erhverv. Vi ser meget gerne, at netop detailhandlen og de liberale erhverv genåbner under forsvarlige forhold pr. 1. marts, når de nuværende restriktioner udløber. På den lidt længere bane skal vi i gang med den gradvise genåbning af Danmark. Det kræver selvfølgelig, at det sundhedsmæssige er på plads, og det kræver så igen, at vi går i gang med planlægningen nu,” siger Brian Mikkelsen.

’Click and collect’ er en stor håndsrækning
Den indgåede aftale gør det muligt for butikker at gøre brug af ’click and collect’-løsninger. Det vil særligt være brugbart for mindre butikker, da kunderne så kan hente og betale for bestilte varer i den fysiske butik.

”Det her er så absolut en håndsrækning til mange butikker. Det kvitterer vi stort for. Ser vi på muligheden for tidsbestilling, er der mange erhvervsdrivende, som har et stort behov for at kunne lade kunder aftale en tid til besøge dem under forsvarlige forhold. Der er jo næppe mange, som har lyst til at købe et nyt køkken eller en ny bil uden at se denne først. Derfor spiller vi naturligvis ind i sektorpartnerskaberne, at tidsbestilling meget snart skal blive en realitet,” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv og understreger, at en øget brug af test kan blive en vigtig vej til at genåbne Danmark.

Højere kompensationsloft for selvstændige er en god nyhed
Aftalen indebærer desuden, at loftet for corona-kompensation bliver hævet til 33.000 kroner for selvstændige med ansatte og til 30.000 kroner for selvstændige uden ansatte.

”Det er en god nyhed. For mange selvstændige har også haft det særdeles svært, så dette løft af loftet er glædeligt,” siger Brian Mikkelsen.

Uddrag af aftale om forbedringer af kompensationsordninger

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har indgået en aftale, der giver yderligere hjælp til gavn for selvstændige, virksomheder og lønmodtagere. 

Herunder kan du læse et uddrag af aftalen om yderligere forbedringer af kompesantionsordninger for ikke mindst de mindre erhvervsdrivende.

Selvstændige mv.:

 • Loftet for selvstændige forhøjes fra 23.000 kr. til 33.000 kr. om måneden for selvstændige med mindst én fuldtidsansat og til 30.000 kr. om måneden for selvstændige uden ansatte. For at modtage den forhøjede kompensationssats er det et krav, at den selvstændige ikke tager mere end 23.000 kr. ud af virksomheden om måneden i den periode, hvor den forhøjede kompensationssats modtages.
 • Kravet for, hvor stor en omsætning man skal have for at få adgang til kompensation fra selvstændigordningen, sænkes fra 10.000 kr. om måneden til 8.000 kr. om måneden. Kravet for indkomst sænkes tilsvarende i kompensationsordningerne for freelancere og kombinatører samt i den midlertidige kunststøtteordning.
 • Begge ændringer sker med tilbagevirkende kraft fra den 9. december 2020, og det vil være muligt for selvstændige, der allerede har søgt ordningerne, at søge igen. Der tages forbehold for, at ændringerne kræver statsstøttegodkendelse.

Virksomheder:

 • Der sættes 175 mio. kr. af til forenkling af ansøgningsprocessen og forbedringer af kompensationsordningen for faste omkostninger.
 • Fristen for, hvornår bindende aftaler om f.eks. markedsføring skal være indgået, for at man er berettiget til kompensation for faste omkostninger, flyttes fra den 9. marts 2020 til den 9. december 2020.
 • Leverandører til offentlige arrangementer med mindst 50 deltagere får adgang til kompensationsordningen for faste omkostninger.
 • Virksomheder, der oplever en nedgang i omsætningen pga. Udenrigsministeriets rejsevejledning, men som ikke er medlem af en godkendt rejsegarantiordning, får adgang til kompensationsordningen for faste omkostninger.
 • Garanti- og låneordninger i Vækstfonden og EKF forlænges til og med april 2021.
 • Garantiordningen i Rejsegarantifonden forlænges til og med den 30. april 2021.
 • Der oprettes en pulje på 35 mio. kr. til at kompensere de virksomheder, der har sæsonbetonede, letfordærvelige varer med en udløbsdato på over en måned. Det gælder f.eks. juleøl. Der vil være et loft på 200.000 kr. pr. virksomhed.

Lønmodtagere:

 • Den midlertidige ret til sygedagpenge forlænges med to måneder, så ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 30. april 2021.
 • Suspensionen af 225-timers reglen forlænges tilsvarende med to måneder til og med 30. april 2021.
 • Suspensionen af dagpengeforbruget forlænges til og med april 2021.
 • Forlængelse af ret til uddannelse med 110 pct. dagpenge

Click & collect

 • Regeringen har foretaget en justering af den gældende undtagelse fra nedlukningen i detailhandlen, som tillader, at de lukkede detailhandlende kan tilbyde kunderne at handle via click & collect, således at der ikke længere stilles krav om forudbetaling men alene om forudbestilling.

Læs hele aftalen på em.dk: Aftale om yderligere forbedringer af hjælpepakkerne for ikke mindst
de mindre erhvervsdrivende

Kontakt os

Kommunikation

Lars Ohlsen

Pressechef
Kommunikation

Louise Jaaks Sletting

Underdirektør