Gemt
Presse og Nyheder

Kom med forslag, der gør det nemmere at drive fødevareerhverv i Danmark

Oplever du besværlige fødevareregler? Så hører vi gerne fra dig. Dansk Erhverv får løbende mulighed for at komme med forslag til, hvordan regeringen kan forenkle regler og fjerne administrativt bøvl i fødevarebranchen.

Nyhed

DANSK ERHVERV | FØDEVARER - 27. NOVEMBER 2018

Arbejder du i fødevarebranchen, f.eks. engros- eller detailhandlen, forarbejdningsindustrien, procesindustrien eller inden for fødevareproduktion? Oplever du regler, der begrænser dit og dine kollegaers arbejde – som måske pålægger virksomheden unødige omkostninger? Regler, som er svære at forstå, bøvlede at efterleve og som ikke giver mening i praksis? Og oplever du udfordringer, fx når du skal udføre administrative opgaver som indberetninger, registreringer mv.? Så vil Dansk Erhverv gerne høre fra dig.

Regelforenkling på nationalt niveau
Dansk Erhverv får løbende mulighed for at komme med forslag til, hvordan regeringen kan forenkle regler og fjerne administrativt bøvl i fødevarebranchen, fx har vi repræsentanter siddende i Implementeringsrådet og i regeringens Virksomhedsforum for enklere regler.

Senest har Dansk Erhverv indsendt en række forslag til byrdelettelser til erhvervsministeren. På fødevareområdet drejer det sig om følgende forslag:

  • Forlængelse af holdbarheden for æg fastsat i EU’s handelsnormer
  • Harmonisering af temperaturkrav på visse fødevarer
  • Forenkling af 1/3 reglen ved levering fra detail til detail
  • Afskaffelse af kravet om at føre modtageregister over animalske fødevarer fra andre EU lande

Regelforenkling på EU-niveau
Også på europæisk plan stiller Dansk Erhverv forslag til forbedring af den eksisterende EU-lovgivning, fx via Kommissionens REFIT-platform.

Senest har Dansk Erhverv givet input til en rapport fra EU’s SME Envoy-netværk, som samler en række forslag til Kommissionen, der kan bidrage til, at forbedre det indre marked for små- og mellemstore virksomheder. Dansk Erhverv har foreslået følgende på fødevareområdet, som der nu arbejdes videre med i EU:

  • Gennemførelse af et ”fitness-check” af EU-reglerne for olivenolie
  • Forenkling af reglerne for opbevaring af naturlægemidler samt vitamin- og mineralpræparater

Har du brug for at drøfte udfordringer og muligheder, så det kan indgå i Dansk Erhvervs arbejde for bedre vilkår i fødevarebranchen, så kontakt Dansk Erhvervs fødevareteam.

Kontakt os

Handel

Jeppe Rønnebæk Kongsbak

Chefkonsulent
Medarbejderprofil
Handel

Helle Pedersen

Fødevarekonsulent

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.